Kerstin Lindell

Styrelseledamot.

f. 1967. Invald 2014.

Civ ing, Tekn Lic, Civ ek. VD Bona AB. Vice ordförande i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Styrelseledamot i HMS Networks AB och Hexpol AB.
Ledamot i Revisionsutskottet.

Innehav
5.000 B-aktier

De redovisade innehaven gäller per 2017-12-31. Innehaven inkluderar makes/makas, omyndiga barns och privata bolags innehav.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.