Foto: Mette Ottosson

Kerstin Lindell

Styrelseledamot.

f. 1967. Invald 2014.

Civ ing, Tekn Lic, Civ ek.

VD Bona AB. Vice ordförande i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.
Styrelseledamot i Hexpol AB och Inwido AB.

Ledamot i Revisionsutskottet.

Innehav
5.000 B-aktier

De redovisade innehaven gäller per 2019-12-31. Innehaven inkluderar makes/makas, omyndiga barns och privata bolags innehav.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.