Liselott Kilaas

Styrelseledamot.

f. 1959. Invald 2018.

Magisterexamen i matematik och statistik, MBA IMD Business School. Styrelseledamot i DNV-GL, Orkla, Norska pensionsfonden Nordic samt TioHundra. Tidigare ledande befattningar: VD i Aleris AB, styrelseledamot i Polaris Media ASA, Telenor, I M Skaugen och Norges Bank.
Ledamot i Revisionsutskottet.

Innehav
Inget

De redovisade innehaven gäller per 2017-12-31. Innehaven inkluderar makes/makas, omyndiga barns och privata bolags innehav.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.