Anläggning

Infrastruktur knyter samman människor, städer och länder. Anläggningsprojekt skapar dessutom nya jobb och ny infrastruktur kan vara avgörande för ett områdes ekonomiska välbefinnande.

Peab är ett av de största bygg- och anläggningsföretagen i Sverige. I samband med infrastruktursatsningar har vi därför både viljan och kapaciteten att vara en betydande anläggningsaktör.

För oss i Peab innebär anläggning att bygga väl fungerande och hållbara samhällen, både med dagens mått mätt och inför framtiden. I nära samverkan med våra kunder och tack vare hela vår samlade, rikstäckande kompetens, kan vi erbjuda anläggningsarbeten i alla olika storlekskategorier.

Vi kan bygga vägar, broar, järnvägar och tunnlar, men också hamnar, energianläggningar och grundläggning av vindkraftverk. Vi står för utveckling och förnyelse i stadsmiljön, industribyggnation, grundläggningar av byggnader och exploateringsområden.

Vatten- och avloppsanläggningar ryms också inom vårt område, liksom kabel- och ledningsarbeten. Givetvis är vår ambition att allt inom anläggning sker med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Drift och underhåll

Peab har stor kunskap och kapacitet inom drift och underhåll och kan erbjuda väl fungerande utomhusmiljöer runt om i Sverige.

Asfalt

Peab Asfalt är ett av Nordens största specialiserade beläggningsföretaget med tillverkning och utläggning av varm, halvvarm och kall asfalt till både privata som statliga och kommunala kunder.

Grundläggning

Grundläggning är ett viktigt och många gånger tekniskt komplicerat arbete som innebär allt från geotekniska lösningar till professionellt genomförda entreprenaduppdrag.

Trafikanordningar

Vi gör din arbetsplats säker! Peab och Lambertsson erbjuder en totallösning för trafikavstängningar och trafikomledningar i hela Sverige.

Sjönära tjänster

Inom Stockholm- och Mälarregionen är Peab Marin en av regionens ledande service- och underhållsföretag för hamnar och rederier både i och invid vatten. Läs mer om Peab Marin på deras webbplats.

Anläggningsteknik

Affärsområde Anläggning har samlat teknisk spetskompetens i gruppen Anläggningsteknik. Huvudsyftet är att ta fram effektiva tekniska lösningar i anbud/projektering samt kunna erbjuda teknisk spetskompetens till produktionen.

Rörinspektion, VA och fjärrvärme

Med kvalificerad filmutrustning och auktoriserad personal kan vi snabbt fastställa rörledningarnas status. Detta ger en god möjlighet att kunna planera och inte minst budgetera för ett regelbundet underhåll av dina rörledningar.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.