Entreprenad

Peab bygger kommersiella och offentliga lokaler som kontor, köpcentra, skolor och sjukhus åt både privata, kommunala och statliga beställare samt industrilokaler.

Peab är ett av de största bygg- och anläggningsföretagen i Sverige och vi bygger även i Norge och Finland. I alla våra projekt värnar vi om att arbeta i nära samverkan med dig som kund. Ju tidigare i projektet desto bättre!

Tillsammans vill vi också aktivt verka för ett energieffektivt byggande, resurseffektivt materialutnyttjande och hållbara produktval.

Bostadsutveckling

Peab utvecklar och bygger bostäder för många människors behov: flerfamiljshus i bostadsrätts-, äganderätts- och hyresrättsform. I nära samarbete med övriga verksamheter inom Peab skapar vi hållbara och levande stadsmiljöer med såväl bostäder som kommersiella fastigheter.

Byggservice

Peab Byggservice är ett eget bolag i Peabkoncernen. Årligen utför vi drygt 50.000 uppdrag i Sverige, stora som små - inom privat näringsliv, kommunala verksamheter och hemma hos privatpersoner.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.