NärBo – våra bäst beprövade byggmetoder samlade i ett hus

Lokalt producerade bostäder, eller som vi också säger närproducerat samhällsbygge. Detta har alltid varit grunden i vår verksamhet. Lika mycket som vi utvecklar bostäder så utvecklar vi också staden och morgondagens samhälle. Vi gör det hållbart och klimatsmart där vi lär av historien och bygger för framtiden.

Vad är NärBo?

NärBo är nya flerbostadshus där vi samlat och paketaret år av erfarenheter och kunskap med våra bäst beprövade byggmetoder. Resultatet är en närmast färdig bostadslösning där vi förberett alla steg fram till byggstart och effektiviserat processen fram till nyckelfärdig bostad. Utformningen är tidlös och möter både dagens och morgondagens generationer. Som tillägg finns även en viss flexibilitet i att variera huset där alternativa koncept tagits fram för att tillgodose marknad, önskemål och aktuell omgivning. Det första huset i den serie av NärBo-hus vi presenterar är NärBo-Lamell.

NärBo-Lamell

NärBo - Lamell är en så kallad femspännare, vilket betyder att det är fem lägenheter kring ett trapphus som inkluderar både ettor, tvåor, treor och fyror. Samtliga lägenheter har balkong och ett eget förråd i bostaden med möjlighet till extra förrådsutrymmen på vinden som tillval. Undercentral samt rullstolsförråd finns beläget i entréplan.

Huset är både kostnadseffektivt och flexibelt planerat där intäktsytan är optimerad och lägenhetsfördelning kan varieras på olika plan. En långsmal 2 rok längsmed baksidan kan exempelvis kortas och istället skapa en 4 rok i gavlarna, detta för att kunna möta olika marknaders behov och önskemål.

NärBo - År av erfarenheter paketerade i ett hus

Ladda ner broschyren om NärBo (pdf).

NärBo - Lamell

Ladda ner presentationen om NärBo (pdf).

Digital teknik

NärBo - Lamell är projekterat i en digital byggnadsinformationsmodell (BIM) vilket skapar en effektiv process vid modifiering utav huset. BIM-modellen stödjer såväl automatiserad mängdberäkning som energi- samt dagsljussimuleringar och tillhandahåller väsentlig information om husets fabrikat och uppbyggnad. Modellen kan även fungera som utgångspunkt för vidare användning i förvaltningsfasen och där skapa gynnsamma operationella fördelar och förutsättningar för en mer hållbar drift.

Hållbart byggande

Vår ambition har varit att skapa ett attraktivt boende till ett rimligt pris, förmånligt för både miljö och plånbok.

I NärBo yttrar sig vårt hållbarhetsfokus på följande vis:

  • Svanenmärkning för miljön och en hälsosam boendemiljö
  • Koldioxidbesparingar genom användning av bl.a Eco-Betong
  • Energieffektivt med färdigt paket för att uppnå maximal energibonus med 56% av boverkets energikrav på energiförbrukning
  • Yteffektivt med 79% bostadsyta (BOA) av huskroppens bruttoyta (BTA) för hållbar resursanvänding.
  • Tillvaratagande av de lokala resurserna både material och arbetskraft.

Varmt välkommen in!

Karta-norden.pngLokal kännedom

Peab är det lokala företaget med stora bolagets resurser. Med våra fyra samverkande affärsområden (Bygg, Anläggning, Projektutveckling och Industri) och tusentals medarbetare i Sverige, Norge, Danmark  och Finland säkerställer vi att vi så långt det är möjligt tar vara på lokala resurser. Det gör oss unika.

Oavsett i vilken del av landet du befinner dig kan vi erbjuda NärBo-Lamell samt kontaktpersoner och personal med lokal kännedom om just ditt område.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor, funderingar eller vill börja planera för framtiden tillsammans med oss på Peab.

Kontaktpersoner

Rasmus Öhman

Ansvarig NärBo

Telefon: 0735-95 19 09

Nils Staffansson

Värmland, Örebro, Dalarna, Västmanland, Sörmland

Telefon: 0733-37 32 00

Louise Strömbeck

Stockholm, Uppland, Gotland

Telefon: 0725-33 52 96

Olle Olsson

Skåne, Blekinge

Telefon: 0733-37 43 90

Anders Bergeling

Småland, Östergötland

Telefon: 0733-37 46 00

Stellan Haraldsson

Västra Sverige

Telefon: 0733-37 35 29

Liselott Bergkvist

Västra Sverige

Telefon: 0733-33 93 12

Fredrik Timan

Södra Norrland

Telefon: 0733-37 11 36

Susanne Hallberg

Norra Norrland

Telefon: 0733-37 14 47

Vår verksamhet

Peab kännetecknas av en decentraliserad och kostnadseffektiv organisation med fyra samverkande affärsområden vars verksamhet baseras på lokalt entreprenörskap nära kunden. Vår affärsmodell med fyra affärsområden skapar möjligheter genom hela kedjan i ett byggprojekt.

Hållbarhetsarbete

Peab har en lång historia av hållbart samhällsbyggande. Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet.

ECO-Betong

I ECO-Betong har delar av cementen ersatts av slagg som är en biprodukt från stålindustrin. Det minskar koldioxidutsläppen från tillverkningen radikalt, liksom uttaget av jungfrulig kalksten. Beroende på typen av användningsområde kan betongens klimatbelastning minska med upp till 50 procent.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.