Drift och underhåll, Campus Lund

På Campusområdet i Lund, innefattande Lunds tekniska högskola och stora delar av Lunds universitet, sköter Peab om utemiljön i samarbete med Akademiska hus. Uppdraget innefattar även Tandläkarhögskolan och Niagara i Malmö.

Entreprenaden omfattar gräsklippning och slåtter, skötsel av träd, buskar och perenner, renhållning i form av tömning av papperskorgar och sopning av parkeringsytor, gång- och cykelbanor. Området är välbesökt av framförallt alla studenter och stort fokus ligger på framkomlighet på områdets gång- och cykelbanor. Under årets alla säsonger ser Peab till så att blomsterurnona har vackra blomster.

Förutom driftuppdraget stöttar Peab olika anläggningsarbeten, allt ifrån skyltuppsättning till brunnsbyten och anläggande av nya ytor. Under vintersäsongen står Peab för vinterväghållning i området.

Ökad biologisk mångfald

I samarbete med professorer från Lunds universitet, arbetar Peab för att öka den biologiska mångfalden på campusområdet. I tät dialog diskuterar vi fram arbetsmetoder och åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden. Arbetet har till exempel inneburit att vissa gräsytor inte klipps som vanligt utan slåttas istället för att på sikt bli härligt ängar.

På ytor där det varit möjligt har slåtter utförts med hästdragen slåtterbalk och även strängning av slaget gräs. Ett annat arbete har inneburit att gräva fram och skapa sand- och jordytor för insekter och bin.

Fakta

Uppdrag
Skötsel av utemiljö på Lunds Tekniska Högskola och delar av Lunds universitet samt Tandläkarhögskola och Niagara i Malmö.

Kund
Akademiska Hus

Utförandetid
Apr 2019 - sep 2023 + 2 år

 

Kontakt

Magnus Skogar

Projektchef, Peab

Telefon: 0733-37 35 97

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.