Säkra trafiklösningar för både människa och djur

Vägen mellan Lösen och Jämjö i östra Blekinge byggs om till motortrafikled längs en sträcka om 15 kilometer. Idag bedöms sträckan ha låg standard i relation till mängden trafik som trafikerar den. Även boendemiljön i Jämjö kommer att förbättras då genomfartstrafiken flyttas ut från samhället och flera bullerskydd byggs längs sträckan.

Ombyggnationen ska också skapa förutsättningar för ett väl fungerande lokalvägnät för jord- och skogsbruksmaskiner i området samt lösa tidigare problematik med översvämningar längs vägen. Även ett antal trafikplatser planeras för att öka säkerheten och framkomligheten för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.

– Det känns väldigt viktigt att få vara med att bidra till att den här sträckan på E22 blir både mer trafiksäker och ökar framkomligheten för alla typer av trafik. Här bygger vi för framtiden och för vardagen där livet levs, vilket ju är vårt uppdrag som Nordens samhällsbyggare, säger Göran Wiking, regionchef på Peab.

Det känns väldigt viktigt att få vara med att bidra till att den här sträckan på
E22 blir både mer trafiksäker och ökar framkomligheten för alla typer av trafik.

Göran Wiking, regionchef Peab

I projektet ingår 23 broar, varav flera faunapassager för ökad framkomlighet för djurlivet. Vissa av broarna anpassas för att främja friluftslivet i området. För att minska risken för viltolyckor byggs viltstängsel längs hela sträckan.

– Vi gör Sverige närmare genom att korta avstånden mellan människor och företag. Samtidigt skapar vi förutsättningar för att alla transporter och resor ska kunna ske på bästa och säkraste sätt, oavsett var man bor. Dessutom med hänsyn till miljö och hälsa, säger Johan Wolgast, projektledare på Trafikverket.

Hälften av broarna på E22 Lösen-Jämjö är färdiggjutna

En viktig milstolpe har nåtts i ombyggnaden av E22 mellan Lösen och Jämjö där hälften av de totalt 23 broarna nu är färdiggjutna. Med Swerocks leverans av 9 000 kubikmeter ECO-Betong till byggprojektet görs en besparing för klimatet.

Fakta

Uppdrag
Ombyggnad av 15 km väg till motortrafikled, 23 broar

Kund
Trafikverket

Byggtid
2022-2024

Entreprenadform
Totalentreprenad

 

Kontakt

Patrik Magnusson

Avdelningschef, Peab

Telefon: 0733-37 58 91

Joakim Sörenby

Projektchef, Peab

Telefon: 0707-79 43 90

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.