Förskola med minskad klimatpåverkan i Nybro Kommun

Den nya förskolan kommer bestå av 10 avdelningar, fördelade på två våningar, ett storkök och utesovplatser för barnen. Byggstarten sker i maj 2022 och verksamheten i den nya förskolan beräknas kunna starta i januari 2024. Totalt handlar det om en yta på 1.732 kvadratmeter, med plats för 144 barn.

– Vi är glada för förtroendet att bygga ny förskola åt barnen i Nybro. Våra konceptförskolor är trevliga att vistas i samtidigt som de är långsiktigt hållbara, både för klimatet och för kommunens ekonomi, säger Filip Jernelöv, arbetschef på Peab.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sedan tidigare beslutat att låta Peab stå som en av de utvalda huvudleverantörerna av konceptförskolor i Sverige. Förskolan i Nybro är den första att avropas i Kronobergs län. Det handlar om hustyp D, som är konceptets största förskola.

Peabs förskolekoncept bygger på moduler som skräddarsys för verksamhetens behov. I centrum sätts alltid ett nav, modulen som blir verksamhetens hjärta. Utifrån den modulen kan valfritt antal ytterligare enheter kopplas på, till exempel storkök, samlingsrum eller förråd.

Konceptet är flexibelt så att förskolan i Nybro kan anpassas efter kommunens behov och tomtens placering. Materialvalen är gjorda efter ett livscykelperspektiv, med minsta möjliga påverkan på klimatet.

– Nybro kommun var öppna för många förslag enligt vad ramavtalet kunde erbjuda, men med vissa begränsningar av fastighetens storlek och förutsättningar fanns egentligen bara ett förslag kvar, och det är Peabs koncept som fungerar bäst. Vi har haft en jättebra inledande dialog med Peab, och vi ser nu fram emot en fin resa tillsammans i det här projektet, säger Andreas Paulsson, projektchef på Nybro Bostads AB.

Fakta

Uppdrag
Ny förskola med plats för 144 barn

Kund
Nybro Kommun

Byggtid
Maj 2022 - januari 2024

Kontakt

Filip Jernelöv

Arbetschef, Peab

Telefon: 0725-33 63 04
Illustration: Liljewall arkitekter

Mer om förskolekonceptet

Peab har skapat ett koncept för förskolebyggnader i trä, med lågt klimatavtryck, som håller hög arkitektonisk nivå och kan byggas inom rimliga ekonomiska ramar. I Peabs förslag som tagits fram till som tagits fram tillsammans med Liljewall arkitekter presenteras tre förskolekoncept som Sveriges kommuner genom ramavtalet kan avropa ifrån.

Dela det här på: