Halvors länk, en ny tvärförbindelse i Göteborg

Halvors länk är en ny tvärförbindelse på 1.3 kilometer mellan väg 155 och Hisingsleden. I projektet ingår även att bygga om och bredda 1,7 kilometer av Hisingsleden. Dessutom ska fyra nya broar byggas samt ett 900 meter långt industrispår. Det ska även anläggas en ny gång- och cykelväg längst med Halvors länk.

På Hisingsleden passerar cirka 24.000 fordon per dygn. En förbättrad funktion av Hisingsleden och den nya Halvors länk kommer underlätta för godstransporter till och från de stora industrierna på västra Hisingen.

Det känns självklart bra att vara delaktig i denna förbättring av trafiksäkerheten.

Berth Larsson, regionchef Peab

– Halvors länk skapar ett stråk med god framkomlighet för transporter till och från Hisingsleden och Göteborgs Hamn, som är Nordens största hamn, säger Berth Larsson, regionchef på Peab. Det känns självklart bra att vara delaktig i denna förbättring av trafiksäkerheten och att bygga en helt ny gång- och cykelled som är separerad från körbanan och ger bättre trafiksäkerhet för både gående och cyklister.

Fakta

Uppdrag
Nybygge av 1,3 km väg, bredda 1,7 km av Hisingsleden, fyra broar samt 900 m industrispår

Kund
Trafikverket

Byggtid
Hösten 2019 - hösten 2022

Entreprenadform
Totalentreprenad

Kontakt

Berth Larsson

Regionchef Peab

Telefon: 0733-37 48 94