Logistik på hög nivå för Peab och Gothia Towers

En sex våningar hög tillbyggnad. Ett nybyggt hotell på 29 våningar. Och utmaningen att skapa en attraktiv enhet av tre hotellbyggnader. Mitt under pågående konferens- och hotellverksamhet vid Hotel Gothia Towers ska Peab inte bara bygga ut utan även bygga nytt – en avancerad logistikövning på hög nivå.

Ombyggnationen vid Gothia Towers startade i liten skala med en ny entré i april 2010 och är nu inne i en intensiv fas. Sommaren 2012 slutförde Peab ombyggnationen av en befintlig restaurang och nu omfattar utmaningarna tillbyggnaden på sex våningar. Med toppen av ett befintligt hus som grund gäller det att hitta rätt läge och grund för den nya stommens förankring och att anpassa ny fasad till befintlig.

Parallellt har grundläggningen för det stora nybygget pågått, där den stabiliserande mittkärnan med en för Sverige ganska ovanlig produktionsmetod har byggts. Den cirka nittio meter höga mittkärnan är en stabil konstruktion utan skarvar och har utförts genom glidformsgjutning på plats.

Med det tredje hotelltornets tjugonio våningar får Gothia Towers Hotell ett tillskott på drygt 500 hotellrum som välkomnar både nya gäster och öppnar upp för nya arbetstillfällen.

Att förebygga och förekomma

Kring Gothia Towers är den dagliga aktiviteten hög med både gäster, leveranser och trafik. De trånga och delade arbetsytorna kräver minutiös planering för att inte störa pågående hotell- och mässverksamhet. För Peab innebär utbyggnaden av Gothia Towers en övning i logistik och anpassningsförmåga. Med hårt styrda arbetstider för minsta möjliga påverkan visar det handplockade teamet stor förståelse för de befintliga verksamheterna. Med tydliga kontaktvägar för daglig information är målsättningen att hela tiden förebygga och förekomma de störande moment som bygget innebär.

Ett av världens största miljöcertifierade hotell

Sedan byggstarten förra året har målsättningen varit att få de nya byggnaderna miljöcertifierade av Breeam, BRE Environmental Assessment Method. Certifieringen rymmer höga krav och är en internationellt jämförande miljöprestanda.

Tillsammans med närbelägna Clarion Hotell Post kommer Göteborg inom snar framtid ha möjlighet att ta emot närmare 8.000 delegater. Det ombyggda och nyskapande Gothia Towers blir en mötesplats på hög nivå. Med Breeam-certifiering och högklassig standard är Peab med och skapar en anläggning i absolut världsklass.

Dela det här på:

Partnering löste knutarna i Göteborgs svåraste bygge

Samarbetet varit fantastiskt bra och vi har haft full insyn ner till minsta skruv, säger Petter Ullberg, Svenska Mässan.

Profilen - Patrik Svens

Egen erfarenhet, att våga delegera och förmågan att se helhetsperspektivet är några av framgångsfaktorerna för Patrik Svens, arbets- och projektchef på Gothia Towers.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.