Ombyggnad av E20 utanför Göteborg

Fyra kilometer av den befintliga sträckan på E20 mellan Tollered och Ingared utanför Göteborg ska byggas om. Sträckan byggs om till motorväg med hastigheten 100 kilometer i timmen.

I projektet ingår bland annat att bygga tre trafikplatser samt en ny kombinerad planskild passage som både är till för trafik och för vilt. Det byggs även en ny gång- och cykelväg från Tollered till Västra Bodarna. Idag trafikeras sträckan av närmare 23.000 fordon per dygn. Till år 2040 bedöms trafiken ha ökat till drygt 26.000 fordon per dygn.

En av utmaningarna i projektet är att befintlig trafik måste passera
arbetsområdet, därför ställs mycket höga krav på säkerheten för våra medarbetare.

Berth Larsson, regionchef Peab

– Att vara med och bidra till att den nya vägen blir både mer trafiksäker och får bättre framkomlighet känns självklart mycket bra. En av utmaningarna i projektet är att befintlig trafik måste passera arbetsområdet, därför ställs mycket höga krav på säkerheten för våra medarbetare, säger Berth Larsson, regionchef på Peab.

– Delsträckan ska förstärka den länk som E20 är, i både nuvarande och framtida vägnät. De åtgärder vi gör för miljön ska minimera intrånget i värdefulla miljöer och bibehålla friluftsliv och artrikedom i området, säger Margaretha Rhodin, projektledare på Trafikverket.

Kontakt

Ioannis Strantzalis

Bitr. produktchef, Peab

Telefon: 0725-33 79 25

Uppdrag
- ombyggnad av fyra km väg
- tre trafikplatser
- planskild passage
- gång- och cykelväg

Kund
Trafikverket

Byggtid
Maj 2020 - våren 2022

Entreprenadform
Utförandeentreprenad