Pråmkanalen i Karlstad

Pråmkanalen är en deletapp av projektet ”Tåg i tid” som i fyra steg ska utveckla tågtrafiken på Värmlandsbanan fram till 2025. Karlstad C är idag en flaskhals för godstrafiken, och därför har Peab fått i uppdrag att bygga ett nytt mötesspår mellan Karlstad C och Karlstad Ö. I uppdraget ingår även att bygga en ny järnvägsbro över Pråmkanalen.

Spårkapaciteten på sträckan Stockholm - Karlstad - Oslo ska förbättras i fyra etapper fram till och med 2025. Den aktuella etappen, Pråmkanalen, är en utbyggnad av ett mötesspår mellan Karlstad C och Karlstad Östra/Östra Älvgrenen. Mötesspåret blir 1.100 meter långt och byggs till stora delar på  redan spårbelagda områden. Projektet är en förutsättning för att kunna påbörja om- och tillbyggnad av Karlstad C, den sista delutbyggnaden i ”Tåg i tid”, ett projekt som i sin tur krävs för att möjliggöra ett resecentrum och fortsatt utveckling av Karlstad.

Rätt laguppställning och bra samarbete är en viktig framgångsfaktor!

Fredrik Olsson, projektchef

- Rutinerna kring järnvägsarbeten skiljer en hel del från vägprojekt, vi tar hela tiden hänsyn kontaktledningar med 14.000 volt i och pågående järnvägstrafik . Sträckan vi arbetar utmed är den hårdast trafikerade enkelspårsträckan i Sverige, säkerhetsarbetet och planeringen är a och o, säger projektchef Fredrik Jansson.

Peab och Trafikverket skrev kontrakt  i juni 2018 och arbetet påbörjades i september samma år med förberedelsearbeten för betongarbete bro som under vintern följdes av  grundläggningsarbeten, pålning samt betongarbeten bro. Mark- och BEST (som står för ”Bana El och Signal och Tele vid järnvägsarbeten) påbörjades på allvar under våren 2019, med fem större inkopplingsperioder.

— För att vara så bra förberedda som möjligt och ha koll på läget så tar vi upp utmaningar och möjligheter i projektet varje torsdag då vi har arbetsplatsmöten för hela gänget. De stora milstolparna har varit iläggning av järnvägsväxlar i slutet av maj, montering av bron i mitten av juni och inkoppling av signaler och växlar i augusti. Tack vare väldigt engagerad personal, alla inblandade har gjort ett jättebra jobb, så har vi kunnat leverera utan några tågförseningar. Rätt laguppställning och bra samarbete är en viktig framgångsfaktor! Det är också en klar fördel att vi delar lokalerna med vår beställare, med byggplatsuppföljare, projektledare, projektledare trafik och säkerhet. Det gör det så mycket enklare att reda ut saker direkt när man sitter nära varandra, tycker Fredrik Jansson.

Fakta

Uppdrag
Nytt mötesspår och ny bro över Pråmkanalen i centrala Karlstad

Mål
Ökad kapacitet, bättre återställningsförmåga vid trafikstörningar, minskad risk för förseningar, förbereda för ett resecentrum vid Karlstad C.

Kund
Trafikverket

Byggtid
Juni 2018 – december 2019

Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Kontraktssumma
cirka 36 Mkr

Kontaktperson

Fredrik Jansson

Projektchef, Peab

Telefon: 0733-37 37 16

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.