Trafikplats Marieholm, Göteborg

Ett stort infrastrukturprojekt i fyra etapper, där målet är att förbättra kommunikationen och minska sårbarheten i trafiksystemet mellan Göteborgs hamn och industrierna på Hisingen och centrala Göteborg. Så beskrivs Marieholmsförbindelsen som trafikplats Marieholm är en del av.

Peab har byggt etapp två som består av en ny trafikplats i tre plan där Marieholmsförbindelsen och  E45 möts. I uppdraget har bland annat två nya betongbroar samt två betongtråg ingått.

- Vi är jätteglada och stolta att vi har blivit nominerade till Årets Bygge.  Att bygga nya broar i två olika nivåer under en redan befintlig bro har varit en utmaning, säger Mattias Ivdal, projektchef på Anläggning. Vi la ner mycket tid redan i anbudsskedet att hitta smarta trafiklösningar, som gjorde att arbetet blev säkert både för trafikanterna och för oss som jobbar i projektet.

Att ha en nära dialog och öppenhet är mycket viktigt för att ett projekt ska lyckas.

Mattias Emanuelsson, arbetschef Peab

Arbetet påbörjades 2014 och slutbesiktigades i november 2017. Den nya trafikplatsen har två nya betongbroar, 330 och 110 meter långa, och två betongtråg på 120 och 170 meter. Den kommer att koppla samman Partihallsförbindelsen, E45 och längre fram även Marieholmstunneln. Peab har även byggt om delar av E45 med 700 meter ny fyrfilig motorväg.

- Vi har haft ett mycket bra samarbete med vår beställare Trafikverket och våra samarbetspartners i projektet. Att ha en nära dialog och öppenhet är mycket viktigt för att ett projekt ska lyckas. Vi har en enorm styrka i Peab att vi kan erbjuda våra kunder en helhetslösning, säger Mattias Emanuelsson, arbetschef på Anläggning.

Säkerheten en utmaning

Att hitta unika och säkra trafiklösningar har varit en av nycklarna för att lyckas i projektet. Med vägen öppen för 40 000 fordon per dygn hela projekttiden, har säkerheten i projektet varit en utmaning. Lösningarna har arbetats fram i tät samverkan med övriga entreprenörer i de ingående sidoetapperna, och med utgångspunkt i säkerhet för både trafikanter och medarbetare i projektet. Detta visar sig även i låga olyckstal. 

Under projektets gång har trafiklösningarna reviderats och anpassats, vilket resulterat till mindre trafikpåverkan och ett mindre antal trafikomläggningar för E45 än ursprungshandlingen. 

Aktiv design

Ett mycket omfattande pål- och grundläggningsarbete har varit utmärkande för projektet.I och med att trafikplatsen grundläggs på kohesionspålar i cirka 100 meter mäktig lera så har omgivningspåverkan varit en stor utmaning. Projektet har därför arbetat med en aktiv design och ändrat produktionsplanering och metoder efter rörelsepåverkan för att minimera omgivningspåverkan.

Fakta

Uppdrag
Två betongbroar, en på 330 meter och en på 100 meter.
Två stora betongtråg på 120 och 170 meter som utgör början till nedfarterna i den nya tunneln.
Anslutningsvägar, övriga ramper, dagvatten och ledningssystem.

Kund
Trafikverket

Byggtid
2014-2017

Samarbetspartners i projektet
Peab Anläggning, Peab Anläggning Drift & Underhåll, Peab Grundläggning, Peab Anläggningsteknik, Peab Air, Peab Asfalt, Swerock, Lambertsson

Mer information
Marieholmsförbindelsen nominerades till Årets Bygge 2018

Möt projektchef Mattias Ivdal

Arbetsmiljö är inte bara regler – det är hur vi använder regler och de hjälpmedel som finns. Vi håller på med en beteendeförändring. Det menar Mattias Ivdal, projektchef inom Anläggning på Peab.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.