Ny vårdbyggnad på sjukhusområdet i Ängelholm

Den nya vårdbyggnaden, som omfattar cirka 7.000 kvm, kommer att ha ett tydligt släktskap med Hälsogallerian, men samtidigt vara en egen gestalt i stadsdelen.

Projektet är en del i en av Regions Skåne LOU upphandlad entreprenad som i sin helhet överförts på Hälsostaden Ängelholm AB.

Hälsostaden är ett viktigt samhällsprojekt i Ängelholm och nordvästra Skåne.

Bratislav Marjanovic, regionchef Peab

- Vi har sedan ett antal år tillbaka haft glädjen att få producera ett antal projekt för Hälsostaden och på detta sätt vara delaktiga i deras mål att skapa goda hälsomiljöer och därigenom skapa bästa möjliga vård. Att vi nu får möjligheten att fortsätta detta framgångsrika samarbete genom att bygga denna nya vårdbyggnad är mycket inspirerande. Hälsostaden är ett viktigt samhällsprojekt i Ängelholm och nordvästra Skåne, säger Bratislav Marjanovic, regionchef Peab.

Fakta

Uppdrag
Ny vårdbyggnad, ca 7.000 kvm

Kund
Hälsostaden Ängelholm AB

Byggtid
Augusti 2020 - mars 2022

Entreprenadform
Totalentreprenad i samverkan

Kontakt

Bratislav Marjanovic

Regionchef Peab

Telefon: 0733-37 43 02

Peab är det lokala bygg- och anläggningsföretaget med det stora bolagets resurser

Vår lokala närvaro hjälper oss att bygga det lokala samhället. I hela Norden. Vi kallar det Närproducerat samhällsbygge.

Dela det här på: