Infrastruktur – samhällets grundpelare

Infrastruktur knyter samman människor, städer och länder. Som Nordens samhällsbyggare är infrastruktur en självklar del av vår verksamhet. Peab har bred kompetens inom byggnation av exempelvis vägar, järnvägar, broar, flygplatser, hamnar och energianläggningar.

Vi står för utveckling och förnyelse i stadsmiljön, industribyggnation, grundläggningar av byggnader och exploateringsområden. Vatten- och avloppsanläggningar ryms också inom vårt område, liksom kabel- och ledningsarbeten.

Givetvis är vår ambition att allt arbete sker med så liten miljöpåverkan som möjligt. På så sätt bygger vi väl fungerande och hållbara samhällen; både med dagens mått mätt och inför framtiden.

Tack vare hela vår samlade, rikstäckande kompetens, kan vi erbjuda arbeten i alla olika storlekskategorier. Våra primära kunder är statliga trafikverk, kommuner och industriföretag. 

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.