För ett liv i ljus och värme

Det är svårt att föreställa sig en vardag utan fri tillgång till el och energi. Skolor, arbetsplatser, bostäder, sjukhus och matbutiker – alla är beroende av el för att fungera.

Att arbeta med el och energi är komplext, eftersom alla projekt är unika. Peab har flertalet lösningar inom el och energi, där vi erbjuder ett helhetsperspektiv för att underlätta för dig som kund.

Vi levererar utbyggnad och underhåll av infrastruktur för kraft- och distributionsnät på alla spänningsnivåer mellan 0,4 kV och 400 kV. I projektens tidiga skeden hjälper vi till med beredning och projektering, för att sedan bygga, installera och driftsätta färdiga nät.

Peab erbjuder även ett helhetskoncept för energioptimerade lösningar för fastigheter, infrastruktur, bygg och industri. Vi bidrar bland annat med energirådgivning, installation av energilösningar, informationshantering och visualisering av energiprofilen för specifika fastigheter. På så sätt hjälper vi kunder att få en smartare och mer kostnadseffektiv vardag.

Peab kan även leverera el- och värmeförsörjning till tillfälliga anläggningar och projekt. Dessa tillfälliga anläggningar som kräver el och värme kan exempelvis vara byggarbetsplatser eller festivalanläggningar. Vid större projekt, såsom tunnelbyggen, kan vi ta fram helhetslösningar för kraftförsörjning, belysning och betongvärme/kyla. Peab kan även förse projekt med vägbelysning och uthyrning av generatorer i olika storlekar.

Inom Peabkoncernen erbjuder dotterbolagen ATS Kraftservice, Glacell och Lambertsson helhetsperspektiv inom sina respektive områden. Det innebär att en enda leverantör kan bidra med kompetens hela vägen från start till mål.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.