Trivsamma parker och lekplatser

Parker och lekplatser fyller många funktioner för människor i alla åldrar. Det är platser för lek, träning, återhämtning, umgänge och för att komma i kontakt med naturen. Peab har många års erfarenhet av att bygga, besiktiga och underhålla parker och lekplatser.

Ett viktigt arbete med utomhusmiljöer är att säkerställa att lekplatser och utegym uppfyller vissa krav, som till exempel europastandarder för leksaker. Detta gör vi genom att utföra besiktningar med certifierade besiktningsmän.

Många uppdrag vi har är om- och nybyggnationer, samt reparation av alla typer av markutrustning som till exempel parkmöbler, lekplatser, utomhusbad, eller motionsanläggningar. En del av vårt arbete handlar också om renhållning och tillsyn, till exempel genom kontroll av livräddningsutrustning och städning av toalettbyggnader. Dessutom utför vi löpande underhåll såsom komplettering av växter i planteringar samt beskärnings- och gallringsprogram för träd, buskage och naturlika planteringar.

Vi vill skapa grönområden och aktivitetsutrymmen som är trivsamma och som folk vill vistas i. Detta gör vi till exempel genom att skapa vackra säsongsdekorationer- och planteringar, samt genom att använda stämningsfull dekor vid högtider eller andra event som ökar trivsel ger ett inbjudande intryck i stadsmiljön.

En stor del av vårt arbete utförs av Peab Drift & Underhåll.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.