Peabs förskolekoncept igång i tre kommuner

Peab bygger skolor för alla åldrar och har även ett ramavtal med SKR, Sveriges kommuner och regioner, för avrop av förskolor utifrån förutbestämda koncept. Förskolekonceptet bygger på tre olika volymer som kopplas samman och kan skräddarsys utifrån verksamhetens behov.

– Den största versionen med plats för 160 barn på flera avdelningar har visat sig mest populär, säger Ulf Nordwall, ansvarig för ramavtalet. Det tyder på ett stort behov av förskoleplatser nu när hjulen börjar rulla igen efter pandemin.

Trä är det genomgående materialet i fasader och stommar och sammanhängande funktioner samlas ihop i några väl sammansatta byggnadsmoduler. Dessa enheter och nav kan sedan kopplas ihop på ett flexibelt sätt. Navmodulen, verksamhetens hjärta, innehåller ett gemensamt torg med kontakt till storkök, administration, huvudentré och gemensamt förråd.

Energiförbrukningen är låg och när byggnaden väl är i bruk blir den en klimatsmart sparbössa.

Ulf Nordwall, ansvarig för ramavtalet, Peab

Hittills är tre kontrakt klara – i Lund, Kungsbacka och Jönköping – fler är på gång och intresseförfrågningarna är redan många.

– Energiförbrukningen är låg och när byggnaden väl är i bruk blir den en klimatsmart sparbössa, säger Ulf Nordwall som poängterar att även modulkoncept kan utformas på många olika sätt och att varje förskola därmed kan bli unik.

Hur den enskilda förskolan utformas beror bland annat på markförhållanden och fastighetens läge.

– Man kan bygga ett eller två plan och rummen kan göras rektangulära eller kvadratiska. Vi strävar alltid efter maximal flexibilitet där det även är möjligt att flytta väggar.

Byggtiden ligger på 18 månader och alla frågor om behov och lösningar ventileras i work-shops innan bygglovet lämnas in.

Ulf Nordwall till sist:

– De enskilda detaljerna förfinas hela tiden i ett ständigt förbättringsarbete. Det är bara så vinnande koncept kan tas vidare. Vi är representerade över hela landet och för oss på Peab är det viktigt att ses som en trygg aktör som tar ansvar i alla led.

Foto: Micael Carlsson

Samarbete med Friends säkrar aktuell kunskap om barn och unga

En ledstjärna inom Peab är att involvera barn och unga i samhällsutvecklingen. Ambitionen har sin grund i att Barnkonventionen blev svensk lag i januari 2020, och här ger ny- och ombyggnationer av skolor konkreta möjligheter att göra barns och ungdomars röster hörda.

Foto: Per Eriksson

Stolthet ledstjärna för Sveriges största skolbyggare

Peab fortsätter att inneha förstaplatsen som ”Sveriges största skolbyggare”. Med mer än 150 genomförda projekt under 2020 toppar Peab återigen Byggfaktas rankinglista över de mest anlitade skolbyggarna.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.