Stolthet ledstjärna för Sveriges största skolbyggare

Peab fortsätter att inneha förstaplatsen som ”Sveriges största skolbyggare”. Med mer än 150 genomförda projekt under 2020 toppar Peab återigen Byggfaktas rankinglista över de mest anlitade skolbyggarna.

– Jag känner en stor stolthet att få vara med och bygga en ny skola i en liten kommun. Det finns inget som signalerar mer framtidstro än stora satsningar på barn, säger Anna Pers, arbetschef vid Peab i norra Dalarna. Skolbyggnationer är också en rolig och utmanande marknad där många viljor ska jämkas samman.

Att ansvara för skolprojekt kräver inte bara erfarenhet utan också lyhördhet, samarbetsförmåga och kunskap som ständigt behöver uppdateras kring hållbarhet, miljöcertifiering och digitalisering – för att bara nämna några viktiga områden.

Jag känner en stor stolthet att få vara med och bygga en ny skola i en liten kommun.
Det finns inget som signalerar mer framtidstro än stora satsningar på barn.

Anna Pers, arbetschef Peab

– De trender vi ser handlar mest om pedagogik, säger Anna Pers. Ibland är det aktivitetsbaserad inlärning som gäller och i andra lägen är det mer populärt med klassrumsundervisning. Vi behöver bygga flexibelt med möjlighet att snabbt och enkelt ändra planlösningar.

Ökat intresse för utemiljön

En förändring på senare år, som hon noterat, är ett ökat intresse för utemiljön kring skolor.

– Barnen ska erbjudas både aktiviteter och avkoppling och miljön ska vara trygg och säker.

– Det är också stort fokus på hållbarhet och sunda miljövänliga materialval, säger Anna Pers, som själv har barn i skolåldern och följer utvecklingen med extra stort intresse.

Över lag påminner skolmiljön numera om kontor för vuxna med stoppade möbler och ljuddämpande material i form av mer textilier och mindre plast. Akustik, utrymningsvägar och tillgänglighetsanpassning står högt på agendan.

För och emot glaspartier

– En aktuell diskussion gäller stora glaspartier inne i skolor, berättar Anna Pers. Vissa tycker det är bra för att personalen får överblick av stora ytor och kan skapa en tryggare skolmiljö, medan andra menar att det stör koncentrationen.

En skillnad jämfört med andra typer av byggprojekt är också de många personalgrupper som ska involveras i planeringen – allt från rektorer till driftspersonal där alla har sin verksamhet att ansvara för och vill få till en så bra slutlig lösning som möjligt.

Inom Peab pågår ett ständigt utvecklingsarbete genom att de ansvariga för skolprojekt över hela landet delar med sig av sina erfarenheter.

– Vi är duktiga på att förmedla kunskap inom Peab, säger Anna Pers. Via kollegornas erfarenheter kan man få något av en flygande start in i nya projekt – det är verkligen värdefullt.

Foto: Anders Nicander

Peabs förskolekoncept igång i tre kommuner

Peab bygger skolor för alla åldrar och har även ett ramavtal med SKR, Sveriges kommuner och regioner, för avrop av förskolor utifrån förutbestämda koncept. Förskolekonceptet bygger på tre olika volymer som kopplas samman och kan skräddarsys utifrån verksamhetens behov.

Foto: Micael Carlsson

Samarbete med Friends säkrar aktuell kunskap om barn och unga

En ledstjärna inom Peab är att involvera barn och unga i samhällsutvecklingen. Ambitionen har sin grund i att Barnkonventionen blev svensk lag i januari 2020, och här ger ny- och ombyggnationer av skolor konkreta möjligheter att göra barns och ungdomars röster hörda.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.