Samarbete med Friends säkrar aktuell kunskap om barn och unga

En ledstjärna inom Peab är att involvera barn och unga i samhällsutvecklingen. Ambitionen har sin grund i att Barnkonventionen blev svensk lag i januari 2020, och här ger ny- och ombyggnationer av skolor konkreta möjligheter att göra barns och ungdomars röster hörda.

Det sker bland annat genom Peabs samarbete med Friends, en organisation med uppdrag att stoppa mobbning och andra kränkningar inom skolan och idrotten över hela landet.

– Att på allvar involvera barn och unga är viktigt på flera sätt, säger Olof Wedel, projektledare för Peab Life och ansvarig för samarbetet med Friends.

Att känna sig lyssnad till och få möjlighet att påverka sin skolmiljö är viktigt även för de yngre
barnen. På längre sikt kan det säkert också bidra till att minska skadegörelsen i skolorna.

Olof Wedel, projektledare Peab

Han är i grunden lärare med lång pedagogisk erfarenhet och menar att det är självklart för en dominerande aktör inom skolbyggnationer att samarbeta med goda krafter:

– Vi ska vara kunniga när det gäller barns och ungdomars behov och samarbetet med Friends ger oss på Peab gedigna kunskapsunderlag. Samtidigt ställs allt oftare krav i upphandlingsprocesser på att barn och unga ska involveras i byggprocesser, så det finns även affärsmässiga aspekter som vi behöver ta hänsyn till.

Samarbetet med Friends bygger på de trygghetsundersökningar som organisationen gör varje år. Det kan gälla ämnen som sexuella trakasserier, hot och kränkningar på sociala medier, problem med rasism och inkludering. En uppmärksammad rapport från Friends om otrygghet på skoltoaletter blev en viktig ögonöppnare som har lett till förändringar på många håll.

Just nu pågår två projekt där Peab står för kostnaden för Friends trygghetsundersökning och den efterföljande fortbildning som skolpersonalen får för att inspireras att arbeta vidare med trygghetsfrågor.

Det gäller Dädesjö nya skola i Braås utanför Växjö där elever från förskoleklass och upp till årskurs tre ska få påverka utformningen av nio toaletter. Satsningen genomförs i samarbete med skolans pedagoger, Peabs lokala organisation och det kommunala fastighetsbolaget Vidingehem. Det handlar om färger och teman som kan resultera i en ”djungeltoa” eller kanske en toalett med utsmyckningen på temat ”under vatten”.

– Jätteroligt, intygar Olof Wedel som är övertygad om att tryggheten kan öka om toaletterna blir trivsammare och barnen till exempel kan välja att ”alltid gå på djungeltoan”.

– Att känna sig lyssnad till och få möjlighet att påverka sin skolmiljö är viktigt även för de yngre barnen. På längre sikt kan det säkert också bidra till att minska skadegörelsen i skolorna.

Det andra projektet gäller Stavsborgsskolan i Älta utanför Stockholm där fokus ligger på skolgården. Här samarbetar eleverna med en lokal konstnär och trygghetssymboler för vänskap och gemenskap fräses in i betongplattor på gården.

Hittills har 550 elever och omkring 50 lärare varit med och svarat på trygghetsundersökningen, och Peabs samarbete med Friends har utvecklats till ett partnerskap som löper ett år i taget.

Foto: Anders Nicander

Peabs förskolekoncept igång i tre kommuner

Peab bygger skolor för alla åldrar och har även ett ramavtal med SKR, Sveriges kommuner och regioner, för avrop av förskolor utifrån förutbestämda koncept. Förskolekonceptet bygger på tre olika volymer som kopplas samman och kan skräddarsys utifrån verksamhetens behov.

Foto: Per Eriksson

Stolthet ledstjärna för Sveriges största skolbyggare

Peab fortsätter att inneha förstaplatsen som ”Sveriges största skolbyggare”. Med mer än 150 genomförda projekt under 2020 toppar Peab återigen Byggfaktas rankinglista över de mest anlitade skolbyggarna.

Dädesjö nya skola, Braås

Den nya skolan strax utanför Braås blir en skola med stort fokus på miljö där den verkliga expertisen, barnen, också har fått säga sitt genom bidrag med idéer om bland annat skolgårdens utformning.

Foto: Peter Steen

Stavsborgsskolan, Älta

Peab fick i uppdrag att riva den gamla Stavsborgsskolan i Nacka kommun för att bygga en ny större skolbyggnad som idag rymmer cirka 1 200 elever från förskoleklass till årskurs nio. Projektet innefattade ny skolbyggnad, två nya idrottshallar, ny skolgård samt renovering av två befintliga skyddsrum.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.