Certifiering av byggnader

Fastigheter har stor påverkan på våra naturresurser, både under produktion och under drift. Av den anledningen har flera olika certifieringssystem vuxit fram, i syfte att bygga hållbart. Detta i sin tur leder till att vi minskar våra byggnaders miljöpåverkan.

Som ett av de största företagen inom bygg- och anläggningsbranschen har Peab stora möjligheter att bidra till ett hållbart samhälle. Ett verktyg i detta arbete är att använda sig av certifieringssystem för byggnader, där de områden som har miljöpåverkan beaktas.

Vad innebär certifiering av byggnader?

En miljöcertifiering är ett verktyg för en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger ett certifikat för byggnaden. Certifieringen ger mätbara tal på byggnadens miljöprestanda. På så sätt kan vi mäta hur vi ständigt förbättrar de byggnader vi utvecklar.

Certifieringssystem på Peab

Peab har fattat ett avgörande beslut om miljöcertifiering av egenutvecklade projekt. I Sverige certifieras Peabs bostadsprojekt med Miljöbyggnad och kommersiella byggnader certifieras enligt det internationella systemet BREEAM.

Valet att miljöcertifiera våra byggnader är ett steg mot vår vision att vara Nordens Samhällsbyggare. Därför har Peab valt att arbeta med certifieringssystem som tar hänsyn till miljöprestanda och ekonomi under hela livscykeln.

Foto: Bert Leandersson

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem utformat för svenska förhållanden. Systemet fungerar som ett verktyg och hjälpmedel för fastighetsägare att hushålla med energi, förbättra inomhusmiljön och fasa ut ämnen som är farliga för klimatet, miljön och användarna av byggnaden.

BREEAM

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett certifieringssystem från Storbritannien som ger möjlighet att jämföra byggnaders miljöprestanda internationellt. Systemet är ett av de största och mest använda internationella systemen i Europa.

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett amerikanskt certifieringssystem som ger möjlighet att jämföra miljöprestanda internationellt. Systemet är ett av de största och mest använda internationella systemen i världen.

Green Building

Inom EU råder stort fokus på byggnaders höga energianvändning och den effektiviseringspotential som finns. Konceptet Green Building har därför tillkommit i syfte att effektivisera energianvändningen för lokaler och bostäder. Peab är idag Green Building Partner med ett projekt.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.