Energi

Energieffektivitet är i fokus både i verksamheten och efter avslutad byggprocess. Peab arbetar för att minska både den egna energianvändningen och kundernas då vi strävar efter att bygga bostäder med lägre energianvändning än normkraven. Initiativ för att minska energianvändningen i verksamheten tas kontinuerligt.

Miljödeklarerad el

Som ett led i att minimera miljöpåverkan är all el som Peab köper i Sverige miljödeklarerad vattenkraft från Vattenfall. Den totala leveransen uppgår till ca 100 GWh per år.

Energioptimeringssystem

För att kunna minska och effektivisera vår energiförbrukning under ett pågående projekt, har Peab börjat använda ett energioptimeringssystem som kallas L-CTRL.

Energieffektiva byggnader

Fokus på energieffektiva byggnader är numera stort, och olika energieffektiva koncept utvecklas ständigt. Idag utformas Peabs egenutvecklade bostäder som lågenergihus.

Sveby

Svebys branschstandard för energi i byggnader är ett branschöverskridande program som tar fram hjälpmedel för energianvändning.

ECO-asfalt

Asfalt är ett produktområde i byggbranschen som kanske inte i första hand väcker tankar på miljö och innovation. Inget kunde vara mer fel. Peab har tagit krafttag...

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.