Miljödeklarerad asfalt för transparens och jämförbarhet

Att bedöma vilken produkt som är bäst för miljön kan vara komplext, men verifierad och jämförbar data förenklar för den som vill göra hållbara val. Peab Asfalt har utvecklat sin miljövarudeklaration för att på ett tydligare sätt visa den totala miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv för sin ECO-Asfalt.

ECO-Asfalt utgör idag cirka 95 procent av Peab Asfalts totala produktionsvolym. Genom användning av bioolja har processens koldioxidutsläpp minskat med 61 procent. Nu har företaget kartlagt den totala miljöpåverkan, från råvara till färdig massa. Resultaten redovisas i en certifierad miljövarudeklaration (EPD, Environmental Product Declaration) som omfattar fem asfalttyper från 13 asfaltverk. Till grund ligger en livscykelanalys som har tredjepartsgranskats vad gäller datakällor och beräkningar.

Vi ser positivt på utvecklingen, men det är viktigt att kraven utformas så att de blir tydliga och relevanta.

I analysen har hänsyn tagits till varje asfaltverks specifika förutsättningar, till exempel energikällor, maskinpark och transportavstånd. Eftersom resultaten endast varierar med några få procent (gränsen är ±10 %) har ett genomsnitt kunnat redovisas i en och samma EPD. Produkten ECO-Asfalt Plus ger ytterligare lägre miljöbelastning genom sänkt tillverkningstemperatur och återanvändning av returasfalt. I en separat EPD redovisas fyra asfalttyper med 20 till 40 procents inblandning.

Det ligger ett gediget arbete bakom en EPD, men företagets hållbarhetsstrateg Karin Bergkvist menar att det också ger ett stort värde. Kartläggningen vägleder det fortsatta miljöarbetet genom att visa var insatser gör störst nytta, samtidigt som det ger marknadsmässiga fördelar:

— Allt fler kunder ställer specifika miljökrav och efterfrågar verifierad data för uppföljning. Här erbjuder EPD ett tillförlitligt och konkurrensneutralt underlag. Vi ser positivt på utvecklingen, men det är viktigt att kraven utformas så att de blir tydliga och relevanta. En del kommuner har tagit fram egna upphandlingsmodeller i dialog med branschen, och när vi har fått chans att påverka har det inte sällan lett till att ribban har höjts. Det gäller att utgå från bästa tillgängliga teknik så att modellen premierar verklig miljönytta och driver hållbar utveckling.

En utmaning är att många kunder ställer krav enligt Trafikverkets klimatverktyg EKA, men begär en EPD för att verifiera utfallet. Det ger olika resultat eftersom sättet att beräkna klimatpåverkan skiljer sig åt i två fall, båda med högre värden i EPD. I EKA används ett lägre värde för bitumen baserat på ett europeiskt genomsnittsvärde, trots att Sverige främst köper bitumen från Venezuela. I EKA räknas biooljan som en koldioxidneutral restprodukt i enlighet med Energimyndighetens klassning. I EPD används istället ekonomisk allokering, där biooljan belastas med en andel av huvudproduktens miljöpåverkan som motsvarar produkternas prismässiga förhållande, trots att biooljan endast utgör några få procent av processutfallet.

Enligt Peab Asfalts innovationsstrateg Mats Wendel är detta olyckligt, men kan självklart hanteras:

— Vi har valt att vara transparenta i vår EPD och redovisar även resultatet enligt EKA samt en redogörelse för skillnaden. Nu hoppas vi att fler aktörer i värdekedjan analyserar och redovisar sina produkters miljöpåverkan. Då kan schabloner ersättas med verkliga värden i de databaser och kalkylverktyg som används på marknaden. Det tar oss närmare sanningen och ger mer rättvisande jämförelser.

Mer information

Mats Wendel

Innovationsstrateg, Peab Asfalt

Telefon: 0705-35 36 12

Karin Bergkvist

Hållbarhetsstrateg, Peab

Telefon: 0733-84 77 92

Dela det här via:

Ökad produktion av asfalt med minskad klimatpåverkan

2015 började Peab Asfalt konvertera sina stationära asfaltverk till att använda bioolja i tillverkningsprocessen. Vid 2017 års slut tillverkades...

Bindemedel från skogen i framtidens asfalt?

Under 2018 startade ett europeiskt forskningsprojekt där restprodukter från skogsbruk ska användas för tillverkning av flygbränsle. I processen skapas en biprodukt som Peab Asfalt vill utveckla till ett nytt biobaserat bindemedel för framtidens asfalt.

peabasfalt.se

Du hittar mer information om Peab Asfalt på deras webbplats.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.