Ökad produktion av asfalt med minskad klimatpåverkan

2015 började Peab Asfalt konvertera sina stationära asfaltverk till att använda bioolja i tillverkningsprocessen. Vid 2017 års slut tillverkades över 95 procent av asfaltmassan i konverterade verk och koldioxidutsläppen hade minskat med 61 procent – trots ökad volym.

Asfalten säljs under namnet ECO-Asfalt, och målet är att genom teknisk utveckling minimera produktens klimatpåverkan.

Jag skulle säga att miljö idag är vår främsta drivkraft för innovation.

Tillväxt kombineras med minskad klimatpåverkan

Bolagets produktion av asfalt har aldrig varit så hög och samtidigt släppt ut så lite koldioxid, vilket visar att det är möjligt att kombinera tillväxt med minskad klimatpåverkan. Under 2015-2017 minskade de totala koldioxidutsläppen från företagets stationära asfaltverk med 61 procent, samtidigt som produktionsvolymen ökade med 10 procent. Besparingen på totalt 39.000 ton koldioxid motsvarar 30.000 personbilar som kör 1.300 mil vardera.

Klimatneutral bioolja ersätter fossil olja

Vid tillverkning av ECO-Asfalt används bioolja för torkning och uppvärmning av stenmaterialet, den del av processen som kräver mest energi. Biooljan är en restprodukt från livsmedelsindustrin och klassas av Energimyndigheten som koldioxidneutral. När den ersätter fossil eldningsolja minskar klimatpåverkan väsentligt, utan att slutprodukten påverkas. Sedan mars 2015 har Peab Asfalt konverterat alla stationära asfaltverk utom det med lägst volym, och idag är över 95 procent av massan från dessa verk ECO-Asfalt.

Livscykelanalys ger stöd för fortsatta åtgärder

Under 2017 genomfördes en livscykelanalys som visar tillverkningens totala miljöpåverkan, från utvinning av råvaror till utleverans av färdig asfaltmassa. Enligt innovationsstrateg Mats Wendel, bekräftar analysen att biooljan har absolut störst påverkan. Företaget vidtar dock åtgärder inom fler områden och har nu underlag för att prioritera det fortsatta miljöarbetet:

— Vi ser att sänkt tillverkningstemperatur får väldigt liten effekt i asfaltverk som eldas med bioolja. Där blir istället förbättrad arbetsmiljö det viktigaste incitamentet. Ett område med högre prioritet är att utveckla tekniker som tillåter större andel återvunnen asfalt i ny massa med bibehållen prestanda. Utfasning av fossila bränslen i transporter och maskiner är också viktigt.

Återvinning en outnyttjad potential

Återvinning sparar både klimat och värdefulla naturresurser. I Peab Asfalts tillverkning har andelen returasfalt ökat för varje år. Under 2015-2017 sparades 40.000 ton bindemedel och över 900.000 ton bergmaterial, vilket motsvarar ett genomsnittligt årligt uttag från tre medelstora täkter. Men enligt Mats Wendel finns här en stor outnyttjad potential:

— Förra året nådde vi ett genomsnitt på 18 procent, men vi vet att det är tekniskt möjligt att göra mer. I Tyskland används upp till 60 procent. Det krävs dock beställare som vågar lämna det beprövade och lita på att det fungerar. För det gör det. I vissa fall blir det till och med en bättre produkt. Vi ser gärna tuffa miljökrav från våra kunder och de goda resultat vi hittills har uppnått sporrar oss att göra mer. Jag skulle säga att miljö idag är vår främsta drivkraft för innovation.

Mer information

Mats Wendel

Innovationsstrateg, Peab Asfalt

Telefon: 0705-35 36 12

Karin Bergkvist

Hållbarhetsstrateg, Peab

Telefon: 0733-84 77 92

Dela det här via:

Bindemedel från skogen i framtidens asfalt?

Under 2018 startade ett europeiskt forskningsprojekt där restprodukter från skogsbruk ska användas för tillverkning av flygbränsle. I processen skapas en biprodukt som Peab Asfalt vill utveckla till ett nytt biobaserat bindemedel för framtidens asfalt.

Miljödeklarerad asfalt för transparens och jämförbarhet

Att bedöma vilken produkt som är bäst för miljön kan vara komplext, men verifierad och jämförbar data förenklar för den som vill göra hållbara val. Peab Asfalt har utvecklat...

peabasfalt.se

Du hittar mer information om Peab Asfalt på deras webbplats.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.