Affärsidé

"Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden".

Peab är numera ett renodlat bygg- och anläggningsföretag. I koncernen finns hela den kedja av produktionsresurser som krävs för att klara av byggprocessen från ax till limpa. Företagen inom affärsområde Industri säkerställer tillgången till råvaror och tjänster för vår bygg- och anläggningsverksamhet. Genom Peabs kontaktnät av underleverantörer och underentreprenörer befäster vi vår position som ett stabilt och oberoende företag på den nordiska byggmarknaden. 

Att erbjuda och leverera total kvalitet i byggprocessens alla led är ett viktigt medel i den konkurrens där Peab verkar. Vi är angelägna om att våra kunder skall uppleva den relation mellan pris och kvalitet vi erbjuder som det bästa alternativet. Vår ambition är att vara ett företag i framkanten av kvalitetsutvecklingen och Peabs varumärke skall förknippas med god kvalitet.
 
Utvecklingen avseende byggmetoder och byggmaterial går i en snabb takt och det är viktigt att ha en genomtänkt balans mellan å ena sidan det gamla och trygga och å andra sidan nytänkande. Tillsammans med våra kunder ser vi till att ligga långt framme, både i planering och i projektering. Genom att utveckla logistiklösningar skapas ett ökat utrymme för minskad slutkostnad med bibehållen kvalitet. Betongelementfabriken i Katrineholm är ett bra exempel på hur vi utvecklar egna idéer om hur vi kan sänka produktionskostnaderna och samtidigt leverera kvalitetsprodukter.
 
Den slutprodukt våra kunder har rätt att begära förutsätter att vi har en hög nivå på yrkesskickligheten hos våra medarbetare. Det är viktigt att vi kan erbjuda medarbetarna möjligheter till personlig utveckling och utbildning. Yrkesskicklighet och yrkesstolthet är honnörsord i Peab. För oss är det angeläget att vara ett attraktivt företag, inte minst som arbetsgivare. Därför utbildar vi samtliga ledare i Peabs grundläggande värderingar och ledarskap.
 
Grundtanken i Peabs förtroendeentreprenader är att vi genomför våra uppdrag i nära samarbete med våra kunder. Då är kunden delaktig i hela planerings- och produktionsprocessen och det ömsesidiga förtroendet skapar ofta långvariga kundrelationer. Vi vill att lyhördhet och kreativitet präglar vårt umgänge med kunden. Vår målsättning är att hela tiden försöka överträffa kundens förväntningar. Det är viktigt för oss. En nöjd kund är den bästa marknadsföringen Peab kan få.
 
Vi har ambitionen att vara ett företag som prioriterar hållbar utveckling och ett gott miljökunnande. Att bygga för framtiden innebär för oss att det vi bygger idag även skall klara av morgondagens krav på god etik och ett genomtänkt miljöarbete. Styrkan i Peabs varumärke värderas efter vår förmåga att bygga för framtiden.

Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med god affärsetik och socialt engagemang.

Kärnvärden

Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga – dessa är Peabs grundmurade kärnvärden som hela vårt varumärke bygger på.

Partnering / samverkan

Partnering / samverkan är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift.

Peabs hållbarhetsarbete

I Peab arbetar vi hållbart. Vi arbetar systematiskt och målinriktat för att säkerställa att det vi producerar och levererar bidrar till det vi kallar för ett Närproducerat samhällsbygge.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.