Foto: Annika Persson

Niclas Winkvist

Ekonomi- och Finansdirektör (CFO), del av Affärsområde Industri

Innehav
125.000 B-aktier
355.000 B-aktier via kapitalförsäkring1

De redovisade innehaven gäller per 2022-08-31. Innehaven inkluderar makes/makas, omyndiga barns och privata bolags innehav.

1. Enligt anställningsavtal för ledande befattningshavare, kan hela eller delar av utfall av rörlig lön placeras i en kapitalförsäkring som huvudsakligen investerar i Peabaktier.
Utfall av LTI-program ska placeras i en kapitalförsäkring som huvudsakligen investerar i Peabaktier. Information om rörlig lön och LTI-program, se not 10.