Årsstämma 2019

Årsstämma för aktieägare i Peab AB (publ) ägde rum torsdagen den 9 maj 2019, kl 15.00 i Grevieparken.