Revisor

EY vald för tiden till slutet av årsstämman 2023.

Huvudansvarig revisor

Jonas Svensson

f. 1968, Auktoriserad revisor, EY