Valberedning

I enlighet med den instruktion ”Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen i Peab” som antagits av Peabs årsstämma, ska ledamöterna i Peabs valberedning utses av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget som önskar utse en ledamot.

Utöver dessa ska styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen. Valberedningen väljer sen inom sig ordförande i valberedningen. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande.

Följande ledamöter ingår i Peabs valberedningen inför årsstämman 2023:

  • Anders Sundström, Ekhaga Utveckling AB
  • Ulf Liljedahl, AB Axel Granlund, valberedningens ordförande
  • Suzanne Sandler, Handelsbanken Fonder
  • Anders Runevad, styrelseordförande i Peab AB

Vid utseende av valberedningen har Principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen, vilken antogs av årsstämman 2022, tillämpats

Valberedningens huvuduppgifter är att inför årsstämman 2023 ta fram förslag till styrelseledamöter och styrelse- och utskottsarvode. Valberedningen ska också lämna förslag på revisor och revisorsarvode, ordförande vid stämman och, om så behövs, ändringar i Principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedningen. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelse till årsstämman 2023 och på hemsidan.

Årsstämman kommer att äga rum den 4 maj 2023.

Dela det här på:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.