Valberedning

I enlighet med den instruktion ”Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen i Peab” som antagits av Peabs årsstämma, ska ledamöterna i Peabs valberedning utses av de tre största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i augusti som önskar utse en ledamot. Utöver dessa ska styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen. Valberedningen väljer sen inom sig ordförande i valberedningen.

Valberedningens huvuduppgifter är att inför årsstämman ta fram förslag till styrelseledamöter och styrelse- och utskottsarvode. Valberedningen ska också lämna förslag på revisor och revisorsarvode, ordförande vid stämman och, om så behövs, ändringar i Principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedningen. Valberedningens förslag presenteras i kallelse till årsstämman och på webbplatsen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Peabs valberedning är välkomna att kontakta valberedningen enligt följande:

valberedning@peab.se

Peab AB
Att: Valberedningen
Margretetorpsvägen 84
269 73 Förslöv

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.