Foto: Annika Persson

Anders Runevad

Styrelseordförande i Peab AB.

f. 1960. Invald 2020.

Civ ing.

Styrelseordförande i PGA National Sweden.

Vice styrelseordförande i Vestas Wind Systems A/S.

Styrelseledamot i Schneider electric SE och Copenhagen Infrastruktur Partner.

Tidigare ledande befattningar: VD Vestas Wind Systems A/S, regionchef Ericsson.

Ordförande i Ersättningsutskottet och Finansutskottet.

Innehav
12.300 B-aktier

De redovisade innehaven gäller per 2021-12-31. Innehaven inkluderar makes/makas, omyndiga barns och privata bolags innehav.