Foto: Annika Persson

Karl-Axel Granlund

Styrelseledamot.

f. 1955. Invald 2000.

Civ ek, Civ ing.

Styrelseordförande i Volito AB.

Ledamot i Ersättningsutskottet och Finansutskottet.

Innehav
13.000 B-aktier

De redovisade innehaven gäller per 2021-12-31. Innehaven inkluderar makes/makas, omyndiga barns och privata bolags innehav.