Foto: Annika Persson

Kerstin Lindell

Styrelseledamot.

f. 1967. Invald 2014.

Civ ing, Tekn Lic, Civ ek.

Hedersdoktor vid LTH.

Styrelseordförande i Bona AB och i Sydsvenska Industri- och  Handelskammaren.

Styrelseledamot i Hexpol AB och Inwido AB.

Ledamot i Revisionsutskottet.

Innehav
5.000 B-aktier

De redovisade innehaven gäller per 2021-12-31. Innehaven inkluderar makes/makas, omyndiga barns och privata bolags innehav.