Fortsatt stabil utveckling - Delårsrapport januari – mars 2019

– Under inledning en av 2019 ser vi en fortsatt stabilitet i verksamheten på en byggmarknad där efterfrågan totalt sett är god, men med olika förutsättningar beroende på geografi och produkt. För 2019 har vi ett starkt orderläge och bredden i verksamheten gör att vi kan möta nedgångar inom vissa produktområden med uppgångar inom andra, säger Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab.

  • Nettoomsättning 11.359 Mkr (11.490)
  • Rörelseresultat 265 Mkr (290)
  • Rörelsemarginal 2,3 procent (2,5)
  • Resultat före skatt 269 Mkr (256)
  • Resultat per aktie 0,76 kr (0,74)
  • Orderingång 11.868 Mkr (12.906)
  • Orderstock 47.532 Mkr (43.055)
  • Kassaflöde före finansiering 559 Mkr (-390)
  • Nettoskuld 4.349 Mkr (1.709). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick nettoskulden till 3 534 Mkr
  • Soliditet 31,5 procent (33,4). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick soliditeten till 32,2 procent

Dela det här på: