Stabil inledning på året

– Vi inledde året i en fortsatt positiv riktning med ökningar i såväl omsättning och resultat som orderingång. Nivåerna på starter och försäljning av våra egenutvecklade bostäder var höga, samtidigt som vi har en fortsatt stark finansiell ställning. Händelser i omvärlden innebär dock att framtidsutsikterna blivit mer osäkra, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Sammanfattning enligt segmentsredovisning:

Januari – mars 2022

  • Nettoomsättning 12.544 Mkr (11.216)
  • Rörelseresultat 10 Mkr (-73)
  • Rörelsemarginal 0,1 procent (-0,7)
  • Resultat före skatt 8 Mkr (-67)
  • Resultat per aktie 0,04 kr (-0,19)
  • Orderingång 15.375 Mkr (14.446)
  • Orderstock 49.968 (47.286)
  • Kassaflöde före finansiering -323 Mkr (-108)
  • Nettoskuld 2.991 Mkr (4.045)
  • Nettoskuldsättningsgrad 0,2 (0,3)

Kontakt

Juha Hartomaa

IR-chef

Telefon: 0725-33 31 45

Dela det här på: