Stabil verksamhet och förslag om extra utdelning av fastighetsbolag

– Under året ökade vi omsättningen med tre procent till 54 miljarder kronor och justerat för kostnader avseende förvärv samt elimineringar uppvisar vi en förstärkt lönsamhet. Den föreslagna extra utdelningen visar på Peabs förmåga att genom fyra samverkande affärsområden generera betydande resultat för våra aktieägare. Samtidigt lägger den grunden för ytterligare värdeskapande framöver i två separata bolag. Med stabila marknadsutsikter i botten tar vi nu oss an 2020 genom att slutföra förvärvet av verksamheter från YIT vilket bedöms ske under första halvåret, säger Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab.

 • Nettoomsättning 54.008 Mkr (52.233)
 • Rörelseresultat 2.568 Mkr (2.573)
 • Rörelsemarginal 4,8 procent (4,9)
 • Resultat före skatt 2.510 Mkr (2.518)
 • Resultat per aktie 7,09 kr (7,12)
 • Orderingång 44.130 Mkr (51.087) och orderstock 42.494 Mkr (45.819)
 • Kassaflöde före finansiering -551 Mkr (-1.021)
 • Nettoskuld 7.507 Mkr (3.551). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick nettoskulden till 6.743 Mkr
 • Soliditet 31,7 procent (30,4). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick soliditeten till 32,3 procent
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,20 kr (4,20) per aktie
 • Styrelse föreslår extra utdelning av ett fastighetsbolag enligt Lex Asea

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.