Stabil verksamhet och förslag om extra utdelning av fastighetsbolag

– Under året ökade vi omsättningen med tre procent till 54 miljarder kronor och justerat för kostnader avseende förvärv samt elimineringar uppvisar vi en förstärkt lönsamhet. Den föreslagna extra utdelningen visar på Peabs förmåga att genom fyra samverkande affärsområden generera betydande resultat för våra aktieägare. Samtidigt lägger den grunden för ytterligare värdeskapande framöver i två separata bolag. Med stabila marknadsutsikter i botten tar vi nu oss an 2020 genom att slutföra förvärvet av verksamheter från YIT vilket bedöms ske under första halvåret, säger Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab.

 • Nettoomsättning 54.008 Mkr (52.233)
 • Rörelseresultat 2.568 Mkr (2.573)
 • Rörelsemarginal 4,8 procent (4,9)
 • Resultat före skatt 2.510 Mkr (2.518)
 • Resultat per aktie 7,09 kr (7,12)
 • Orderingång 44.130 Mkr (51.087) och orderstock 42.494 Mkr (45.819)
 • Kassaflöde före finansiering -551 Mkr (-1.021)
 • Nettoskuld 7.507 Mkr (3.551). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick nettoskulden till 6.743 Mkr
 • Soliditet 31,7 procent (30,4). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick soliditeten till 32,3 procent
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,20 kr (4,20) per aktie
 • Styrelse föreslår extra utdelning av ett fastighetsbolag enligt Lex Asea

Dela det här på: