Stark finansiell ställning samt nya finansiella mål

Trots att det gångna året blev dramatiskt i världen så redovisade Peab en stark utveckling. Orderingången var fortsatt stabil och ett starkt kassaflöde förbättrade vår finansiella ställning. Såväl förvärvet av beläggnings- och ballastverksamheterna som utdelningen av Annehem Fastigheter bidrog till ett högt resultat och till att tydliggöra vår kärnaffär, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Sammanfattning enligt segmentsredovisning:

Oktober – december 2020

 • Nettoomsättning 15.424 Mkr (15.858), varav förvärvad verksamhet 1.412 Mkr
 • Rörelseresultat 1.825 Mkr (797), varav förvärvad verksamhet netto 42 Mkr och effekt av utdelningen av Annehem Fastigheter 952 Mkr
 • Rörelsemarginal 11,8 procent (5,0), exkluderat effekt av utdelningen av Annehem Fastigheter 5,7 procent
 • Resultat före skatt 1.807 Mkr (772)
 • Resultat per aktie 5,62 kr (2,10)
 • Orderingång 12.189 Mkr (12.096), varav förvärvad verksamhet bidrog med 1.113 Mkr
 • Kassaflöde före finansiering 1.763 Mkr (1.095)
 • Utdelning och notering av Annehem Fastigheter genomförd

Januari – december 2020

 • Nettoomsättning 57.417 Mkr (55.349), varav förvärvad verksamhet 5.891 Mkr
 • Rörelseresultat 3.541Mkr (2.610), varav förvärvad verksamhet netto 250 Mkr och effekt av utdelningen av Annehem Fastigheter 952 Mkr
 • Rörelsemarginal 6,2 procent (4,7), exkluderat effekt av utdelningen av Annehem Fastigheter 4,5 procent
 • Resultat före skatt 3.433 Mkr (2.579)
 • Resultat per aktie 10,00 kr (7,25)
 • Orderingång 49.735 Mkr (44.130), varav förvärvad verksamhet bidrog med 4 357 Mkr. Orderstock 42 709 Mkr (42.494)
 • Kassaflöde före finansiering 2.779 Mkr (1.025), varav förvärvslikvid uppgick till -3.184 Mkr
 • Nettoskuld 3.873 Mkr (7.535)
 • Soliditet 36,2 procent (32,5)
 • Förvärv av beläggnings- och ballastverksamhet från YIT slutfördes den 1 april 2020
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 kr (-) per aktie
 • Nya finansiella och icke-finansiella mål fastställda

Kontakt

Juha Hartomaa

IR-chef

Telefon: 0725-33 31 45

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.