Stark finansiell ställning samt nya finansiella mål

Trots att det gångna året blev dramatiskt i världen så redovisade Peab en stark utveckling. Orderingången var fortsatt stabil och ett starkt kassaflöde förbättrade vår finansiella ställning. Såväl förvärvet av beläggnings- och ballastverksamheterna som utdelningen av Annehem Fastigheter bidrog till ett högt resultat och till att tydliggöra vår kärnaffär, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Sammanfattning enligt segmentsredovisning:

Oktober – december 2020

 • Nettoomsättning 15.424 Mkr (15.858), varav förvärvad verksamhet 1.412 Mkr
 • Rörelseresultat 1.825 Mkr (797), varav förvärvad verksamhet netto 42 Mkr och effekt av utdelningen av Annehem Fastigheter 952 Mkr
 • Rörelsemarginal 11,8 procent (5,0), exkluderat effekt av utdelningen av Annehem Fastigheter 5,7 procent
 • Resultat före skatt 1.807 Mkr (772)
 • Resultat per aktie 5,62 kr (2,10)
 • Orderingång 12.189 Mkr (12.096), varav förvärvad verksamhet bidrog med 1.113 Mkr
 • Kassaflöde före finansiering 1.763 Mkr (1.095)
 • Utdelning och notering av Annehem Fastigheter genomförd

Januari – december 2020

 • Nettoomsättning 57.417 Mkr (55.349), varav förvärvad verksamhet 5.891 Mkr
 • Rörelseresultat 3.541Mkr (2.610), varav förvärvad verksamhet netto 250 Mkr och effekt av utdelningen av Annehem Fastigheter 952 Mkr
 • Rörelsemarginal 6,2 procent (4,7), exkluderat effekt av utdelningen av Annehem Fastigheter 4,5 procent
 • Resultat före skatt 3.433 Mkr (2.579)
 • Resultat per aktie 10,00 kr (7,25)
 • Orderingång 49.735 Mkr (44.130), varav förvärvad verksamhet bidrog med 4 357 Mkr. Orderstock 42 709 Mkr (42.494)
 • Kassaflöde före finansiering 2.779 Mkr (1.025), varav förvärvslikvid uppgick till -3.184 Mkr
 • Nettoskuld 3.873 Mkr (7.535)
 • Soliditet 36,2 procent (32,5)
 • Förvärv av beläggnings- och ballastverksamhet från YIT slutfördes den 1 april 2020
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 kr (-) per aktie
 • Nya finansiella och icke-finansiella mål fastställda

Kontakt

Juha Hartomaa

IR-chef

Telefon: 0725-33 31 45