Stark avslutning på året och bred måluppfyllnad

– Vi avslutar året starkt med fortsatt lönsam tillväxt, ett starkt kassaflöde och en hög orderingång. Vårt arbete med att förbättra rörelsemarginalerna fortsätter att bära frukt inom såväl entreprenadverksamheterna som bostadsutveckling. När vi för första gången redovisar utfallet av samtliga våra nio externa mål kan vi konstatera att måluppfyllnaden är bred, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Sammanfattning enligt segmentsredovisning:

Oktober – december 2021

 • Nettoomsättning 17.520 Mkr (15.424)
 • Rörelseresultat 1.246 Mkr (1.825), i jämförelseperioden ingick effekt av utdelningen av Annehem Fastigheter med 952 Mkr
 • I rörelseresultatet ingick återbetalning av AGS-premier med 179 Mkr
 • Rörelsemarginal 7,1 procent (11,8), exkluderat utdelningen av Annehem Fastigheter uppgick rörelsemarginalen till 5,7 procent i jämförelseperioden
 • Resultat före skatt 1.240 Mkr (1.807)
 • Resultat per aktie 3,62 kr (5,62)
 • Orderingång 14.443 Mkr (12.189)
 • Kassaflöde före finansiering 2 465 Mkr (1 763)

 

Januari – december 2021

 • Nettoomsättning 60.026 Mkr (57.417)
 • Rörelseresultat 3.098 Mkr (3.541), i jämförelseperioden ingick effekt av utdelningen av Annehem Fastigheter med 952 Mkr
 • Rörelsemarginal 5,2 procent (6,2), exkluderat utdelningen av Annehem Fastigheter uppgick rörelsemarginalen till 4,5 procent i jämförelseperioden
 • Resultat före skatt 3.076 Mkr (3.433)
 • Resultat per aktie 8,50 kr (10,00)
 • Orderingång 55.848 Mkr (49.735)
 • Orderstock 45.318 Mkr (42.709)
 • Kassaflöde före finansiering 3.041 Mkr (2.779)
 • Nettoskuld 2.404 Mkr (3.873)
 • Nettoskuldsättningsgrad 0,2 (0,3)
 • Soliditet 36,3 procent (36,2)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 kr (4,50) per aktie

Kontakt

Juha Hartomaa

IR-chef

Telefon: 0725-33 31 45

Dela det här på: