Håll Nollans Säkerhetshetspush – tillsammans för tryggare byggen

Den 21 september deltar Peab på Håll Nollans Säkerhetspush. Tillsammans krokar vi arm och uppmärksammar säkerheten i en manifestation för att åskådliggöra att samarbete har en avgörande betydelse för att skapa en olycksfri bransch.

Verksamheten på bygg- och anläggningsarbetsplatser bland Håll Nollans medlemmar runt om i landet stannar upp en stund, för att genomföra säkerhetspushen. Säkerhetspushen arrangeras i Håll Nollans regi för andra året i rad, som ett komplement till andra säkerhetsdagar som finns i branschen.

Ingen bransch är lika skadedrabbad som bygg- och anläggningsbranschen. Siffror från Arbetsmiljöverket visar att olyckor och arbetssjukdomar är dubbelt så vanliga bland bygg- och anläggningsarbetare som hos andra arbetstagare. Vi kan aldrig acceptera att någon skadas eller blir sjuk av jobbet. Syftet med Håll Nollans säkerhetspush är att visa och lyfta goda exempel kring samarbete och på så sätt förstärka vikten av att arbeta tillsammans för en bra säkerhetskultur.

Peab genomför i år Säkerhetspushen med två projekt; Platinan, där Peab bygger ett 60.000 kvm stort kontorskvarter åt Vasakronan, och Olskroken planskildhet där den stora järnvägsknuten byggs om åt Trafikverket. De gemensamma diskussionerna där även underentreprenörer deltar blir en påminnelse om de absolut viktigaste frågorna i branschen. Ingen ska skada sig på våra arbetsplatser!

Håll Nollan är en förening med över 80 medlemmar från bygg- och fastighetsbranschen. Under de fyra åren som föreningen verkat har man tillsammans med medlemmarna bland annat tagit fram arbetsmiljöstandarder och guider och en byggherreutbildning.

Vision: Vasakronan/Tomorrow

Dela det här på: