Peab och Friends skapar tryggare skolmiljö i Nacka

Idag togs det första spadtaget för den nya Stavsborgsskolan i Älta. I samband med byggnationen gör även entreprenören Peab, Hemsö och stiftelsen Friends ett arbete tillsammans med eleverna för att skapa tryggare skolmiljöer.

Tillsammans med elever, medarbetare och skolledning har stiftelsen Friends genomfört en kartläggning med frågor om trygghet och trivsel på den befintliga skolan. Nu startar ett arbete kring hur man tillsammans bygger en trygg och välkomnande skolmiljö. Extra fokus läggs på elevernas tankar om den nya skolbyggnaden.

En trygg skola handlar i första hand om en miljö där alla är schyssta
mot varandra. Men en trygg skola skapas också i den fysiska miljön.

Olof Wedel, projektledare Peab

En trygg skola handlar i första hand om en miljö där alla är schyssta mot varandra. Men en trygg skola skapas också i den fysiska miljön. Här kan vi på Peab göra en insats för att bygga bort otrygga miljöer. Jag så glad över det här samarbetet med Hemsö, Stavsborgsskolan och Friends, där de bidrar med sin expertis kring barn och barns trygghet och vi med byggkunnandet, säger Olof Wedel, projektledare på Peab.

Kartläggningen som Friends genomfört ligger under hösten till grund för ett antal fortbildningar som ska genomföras med skolans personal. Pedagoger från Peab genomför även workshops med barnen på tema trygghet. Som ett resultat av workshoparna görs skulpturer och ett träd tillsammans med barnen och konstnären Jonas Torstensson. Konstverken som ska symbolisera vänskap, gemenskap och trygghet kommer att pryda skolgården när den är färdig.

– Genom kreativa workshops tillsammans med eleverna ska vi bygga en riktigt fin och trygg ny skola. Det kan handla om utsmyckning, uppehållsrum, färgsättning eller något annat som gör att skolan känns trivsam och välkomnande. Det handlar också om att eleverna ska känna ett ägandeskap, att det är ”vår skola”. Exakt vad det blir beror på resultaten av workshoparna, säger Anne Sjö, rektor för Älta rektorsområde och huvudansvarig för Stavsborgsskolan

Den nya skolan beräknas stå klar i samband med höstterminens start 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Maria Wilund

PR-chef, Peab

Telefon: 010-456 86 00

Foto: Micael Carlsson

Samarbete med Friends säkrar aktuell kunskap om barn och unga

En ledstjärna inom Peab är att involvera barn och unga i samhällsutvecklingen. Ambitionen har sin grund i att Barnkonventionen blev svensk lag i januari 2020, och här ger ny- och ombyggnationer av skolor konkreta möjligheter att göra barns och ungdomars röster hörda.

Mer om Stavsborgsskolan

Den nuvarande skolan kommer att rivas för att ersättas med en ny, större skolbyggnad som rymmer 1.200 elever från förskoleklass till årskurs nio, samt att lokalerna initialt kommer att kunna nyttjas som förskola. Utöver den nya skolan kommer även nya idrottshallar att byggas.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.