Peabs engagemang för unga sträcker sig utanför idrottsplanerna och arenorna

Peab vill se traditionell sponsring ge plats för modern, engagemangsbaserad sponsring som gör konkret samhällsnytta. Därför engagerar vi oss i verksamheter som ger engagemang tillbaka.

Peab har under många år haft ett stort sponsringsengagemang, ofta med lokal förankring. Det tänker vi fortsätta med och de senaste åren har sponsringsinsatserna med inriktning mot samhällsnytta ökat kraftigt.

2016 reviderades sponsringspolicyn med syfte att göra det tydligt att det är ungdomar, innovation och mångfald som Peab vill stötta. Ungdomar ur alla delar av samhället ska få möjlighet att utveckla sin förmåga till nytänkande och innovation. Peab vill vara med att forma morgondagens mångfaldssamhälle tillsammans med andra som är lika engagerade som vi på Peab.

Grundläggande för all sponsring i Peab är att den ska stödja vision, affärsplan och koncernens hållbarhetsmål. Vi vill också att våra samarbetspartners uppfyller Peabs partnerprofil som bygger på våra grundläggande värderingar: jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga.

Allt Peab sponsrar ska ha en tydlig koppling till ett eller flera av huvudområdena:

  • Ungas fritid för att bidra till en meningsfull fritid för unga i bred mening
  • Ungas utbildning för att bidra till att de unga möter skickliga och engagerade lärare, mentorer och handledare på sin väg in i vuxen- och yrkeslivet
  • Innovation och ungt entreprenörskap som bidrar till att ungdomar från alla delar av samhället får möjlighet att utveckla sin förmåga till nytänkande och innovation
  • Morgondagens mångfaldssamhälle med ambitionen att vara med och forma morgondagens mångfaldssamhälle tillsammans med andra aktörer i samhället

Den gemensamma nämnaren är att allt Peab sponsrar ska generera någon form av motprestation tillbaka till samhället. Alla sponsringsförfrågningar bedöms därför av det koncernövergripande sponsringsrådet. Peab deltar i sammanhang eller samarbeten som håller hög kvalitet, har god struktur och som både inger trygghet och är nytänkande. 

Foto: FC Rosengård

Partnerprofil

I partnerprofilen förtydligas relationen mellan Peab och den som Peab sponsrar.

Peab Life – unika, lokala samhällsbyggarprojekt i egen regi

Genom Peab Life utvecklar vi några av våra sponsringsprojekt och tar samhällsengagemanget ett steg längre.

Guldhjälmen

Sen 2006 har Peab delat ut guldhjälmen som ett erkännande av prestationer på allra högsta nivå.

Stöd för människor på flykt

För oss är det sociala engagemanget i samhället viktigt, därför är vi partner till UNHCR.