Valberedning

Vid årsstämman den 6 maj 2020 beslutades att valberedningens sammansättning ska bestå av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna enligt aktieboken per den 30 september samt bolagets styrelseordförande.

Valberedningen utser inom sig ordförande för valberedningen. För den händelse någon av valberedningens ledamöter lämnar valberedningen innan dess arbete för året är slutfört ska ordföranden för valberedningen, vid behov, utse ny ledamot till valberedningen. Om det är ordförande som lämnar utser övriga ledamöter ny ordförande som sedan beslutar om utseende av ny ledamot.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Peabs valberedning är välkomna att kontakta valberedningen.

E-post
valberedning@peab.se

Brev
Peab AB
Att: Valberedningen
Margretetorpsvägen 84
269 73 Förslöv

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.