Valberedning

Vid årsstämman den 9 maj 2019 valdes följande personer till valberedning:  

Mats Rasmussen, representerar Ekhaga Utveckling AB,
Ulf Liljedahl, representerar AB Axel Granlund,
Malte Åkerström, representerar Mats Paulsson,
Göran Grosskopf, ordförande i Peab ABs styrelse.

Ulf Liljedahl utsågs till valberedningens ordförande.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Peabs valberedning är välkomna att kontakta valberedningen.

E-post
valberedning@peab.se

Brev
Peab AB
Att: Valberedningen
Margretetorpsvägen 84
269 73 Förslöv

Årsstämman i Peab  kommer att hållas onsdagen den 6 maj 2020. Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman 2020, ska förslag för att kunna tas in i kallelsen ha inkommit till valberedningen senast den 11 mars 2020.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.