Valberedning

Vid årsstämman den 6 maj 2021 beslutades att valberedningens sammansättning ska bestå av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna enligt aktieboken per den 30 september samt bolagets styrelseordförande.

Valberedningen utser inom sig ordförande för valberedningen. För den händelse någon av valberedningens ledamöter lämnar valberedningen innan dess arbete för året är slutfört ska ordföranden för valberedningen, vid behov, utse ny ledamot till valberedningen. Om det är ordförande som lämnar utser övriga ledamöter ny ordförande som sedan beslutar om utseende av ny ledamot.

De tre största aktieägarna enligt Peab ABs aktiebok per den 30 september 2021:
Ekhaga Utveckling AB som utsett Mats Rasmussen till ledamot i Peabs valberedning, AB Axel Granlund som utsett Ulf Liljedahl till ledamot i Peabs valberedning och Mats Paulsson med familj som utsett Malte Åkerström till ledamot i Peabs valberedning. Anders Runevad är i egenskap av styrelseordförande i Peab AB ledamot i Peabs valberedning. Valberedningen har utsett Ulf Liljedahl till dess ordförande.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Peabs valberedning är välkomna att kontakta valberedningen.

E-post
valberedning@peab.se

Brev
Peab AB
Att: Valberedningen
Margretetorpsvägen 84
269 73 Förslöv

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.