Ekonomisk översikt

Alternativa nyckeltal och finansiella definitioner

Alternativa nyckeltal används för att beskriva verksamhetens utveckling och för att öka jämförbarheten mellan perioder.

Finansiella mål

Peabs ledning styr verksamheten utifrån styrelsens riktlinjer som baseras på tre finansiella mål: Räntabilitet på eget kapital, Soliditet samt Utdelning

Femårsöversikt

Här visas resultat- och balansposter, nyckeltal m.m. för de senaste fem åren.

Effekt av övergången till IFRS 9 och IFRS 15

Peab tillämpar IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder från och med den 1 januari 2018.

template
template
template

template

template

template

template

Omfattning
template
Byggtid
template
Kund
template
Kontraktssumma
template
Arkitekt
template
Konstruktör
template
Status
template
Status
template
Tillträde
template
Bostäder
template
Rum
template
Boarea
template
Tomtarea
template
Pris
template
Debt free price
template
Månadsavgift
template
Säljstart
template
Säljstart
template
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.