Energi

Energieffektivitet är i fokus både i verksamheten och efter avslutad byggprocess. Peab arbetar för att minska både den egna energianvändningen och kundernas då vi strävar efter att bygga bostäder med lägre energianvändning än normkraven. Initiativ för att minska energianvändningen i verksamheten tas kontinuerligt.

Miljödeklarerad el

Som ett led i att minimera miljöpåverkan är elen som Peab i Sverige köper från Vattenfall miljödeklarerad vattenkraft. Den totala leveransen uppgår till ca 100 GWh per år.

Foto: Patrik Olsson

Eldrivna transporter

Swerock testkör helt elektriska transportlösningar för byggbranschen i samarbete med Volvo Lastvagnar. Det innebär att Swerock kör en elbetongbil och en ellastväxlare i daglig verksamhet under två års tid från och med oktober 2020.

Energioptimeringssystem

För att kunna minska och effektivisera vår energiförbrukning under ett pågående projekt, har Peab börjat använda ett energioptimeringssystem som kallas L-CTRL.

Energieffektiva byggnader

Peabs egenutvecklade flerbostadshus Svanenmärks. Det innebär bland annat att energikravet är hårdare än vad Boverkets byggregler (BBR) föreskriver.

Sveby

Sveby är ett branschöverskridande program som hanterar energifrågan genom hela byggprocessen, från tidig projektering till uppföljning och verifiering i färdig byggnad.

ECO-Asfalt

Asfalt är ett produktområde i byggbranschen som kanske inte i första hand väcker tankar på miljö och innovation. Inget kunde vara mer fel. Peab har tagit krafttag...