Lär känna oss

Peab är det lokala företaget med stora bolagets resurser. Med våra fyra samverkande affärsområden och 16.000 medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark säkerställer vi att vi så långt det är möjligt tar vara på lokala resurser. Det gör oss unika.

Ett närproducerat samhällsbygge

Peab är det lokala företaget med stora bolagets resurser. Med våra fyra samverkande affärsområden och 16.000 medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark säkerställer vi att vi så långt det är möjligt tar vara på lokala resurser. Det gör oss unika.

Photo: Mats Bakken

Vår verksamhet

Vår verksamhet vilar på våra fyra affärsområden. Vart och ett av dem står på egna ben och har sina kunder. Men styrkan i vår affärsmodell – och därmed möjligheterna för oss att nå våra mål – ökar när de samverkar med varandra i förädlingskedjan. Det här är kärnan i vår modell och det som gör oss unika.

Peab historia

I mer än sextio år har Peab bidragit till samhällsbygget. Det som 1959 började med två mycket unga bröder, Mats och Erik Paulsson, och en traktor är i dag Sveriges största, och ett av nordens ledande, bygg- och anläggningsföretag.

Peabandan

Utan skickliga medarbetare inga högkvalitativa jobb. Och grunden för det är en god anda i företaget, en företagskultur som alla är med och bygger. Peabandans hörnstenar är våra kärnvärden: Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga.

Foto: Bert Leandersson

Välkommen till oss på Peabskolan - samhällsbyggarskolan!

Vi är en fristående gymnasieskola som utbildar inom samhällsbyggnad. Hos oss kan du läsa program med inriktning husbyggnad och mark- och anläggning.

Dela det här på: