Med arbetslivet som klassrum – så gör vi på Peabskolan

Vår vision

På Peabskolan finns en grundmurad tro på att varje elev kan lyckas och på din bästa resa. Med bästa skolan – bästa resan menar vi att ett utbildningsresultat inte alltid är detsamma som utbildningskvalitet. Vi driver skolor med hög kvalitet och ger varje unik elev de bästa förutsättningarna att lyckas utifrån sin egen startposition.

Vi lovar att du som elev ska göra den bästa resan från din startpunkt till studentdagen och nå så långt det någonsin är möjligt – utifrån dina individuella förutsättningar. Därför ger vi dig de bästa förutsättningarna att maximera hela din potential och växa som människa -. Den resan i personlig utveckling ska vara bättre hos oss än någon annanstans.

Vår pedagogik

På Peabskolan präglas undervisningen av tre grundläggande idéer:

           

Samverkan med näringslivet består i att du som elev får all din praktik (APL) på en arbetsplats i byggbranschen. Det är en mycket bra möjlighet för dig som elev att få in en fot i branschen. Du måste dock vara beredd på att byggnadsarbetaryrket är ett både mentalt och fysiskt krävande jobb och att mycket APL också innebär många tidiga morgnar. APL genomförs där det byggs  och man måste vara beredd på att ibland resa några mil för att komma dit. Skolans lärare följer upp din kunskapsutveckling genom täta, regelbundna arbetsplatsbesök. På Peabskolan utgörs mer än 50 procent av årskurs 2 och 3 av praktik, vilket är mer än på många andra skolor.

Individualiserad undervisning innebär att målet är detsamma för alla, men vägen dit måste anpassas efter individens förutsättningar. Denna anpassning görs på flera olika sätt, men främst genom att eleven och läraren planerar tillsammans, så att elevens starkare sidor tas till vara och de svagare utvecklas. Varje elev har en individuell utbildningsplan och en individuell undervisningsplanering i varje enskild kurs.

Exempel på det ämnesövergripande arbetssättet är att du har delar av din engelska i bygghallen, att idrottsundervisningen är integrerad med utbildning i byggyrkets ergonomi eller att matteläraren använder tumstockar och byggritningar som viktiga läromedel. I skolan jobbar vi med att väva ihop teoretiska ämnen med de praktiska. Alla övningar ska ha en koppling till ditt framtida yrke för att bäst göra dig redo för arbetslivet.

Vi strävar hela tiden efter att ha hjälp av elevens starka sidor för att övervinna de svagare och vi arbetar alltid med att försöka göra utbildningen relevant och verklighetsanpassad.

Aktivt arbete för en gemensam värdegrund

På Peabskolan arbetar elever och personal dagligen tillsammans med att motverka och förebygga alla former av diskriminering och kränkande behandling. Peabskolan ska vara en trygg plats och erbjuda en god studie- och arbetsmiljö för alla som vistas där. Det är vår övertygelse att trygghet och välbefinnande är en grundförutsättning för lärande. Lärare och elever samverkar aktivt under läsåret kring likabehandling och värdegrundsfrågor.

Praktik i skarpt läge

När du går på Peabskolan har du all din praktik på en av Peabs, eller annat byggföretags, många arbetsplatser. Praktiken är en mycket viktig del av skolan och du är ute på praktik mer än på de flesta andra utbildningar som finns idag. Vi tror att man lär sig bäst ute på en riktig byggarbetsplats. Därför gör du praktik under mer än hälften av skoltiden under årskurs två och tre.

Din bygglärare har ständig kontakt med dig och din handledare ute på arbetsplatsen för att se vilka delar av byggkurserna som du blir klar med, och vad ni ska jobba vidare med inne i skolan.

När du är klar efter ungefär tre år på Peabskolan kan vi lova att du har fått mycket erfarenhet, goda kunskaper och ett bra kontaktnät inom byggbranschen. Du lär känna folk, lär dig byggbranschen från grunden och får stora möjligheter till ett bra jobb.

Allt hänger ihop

På Peabskolan hänger hela utbildningen ihop. Du går här för att få den bästa tänkbara utbildningen för en framtida byggare och då är det viktigt att bland annat kunna en del matte, att kommunicera på svenska och engelska, att känna till lagar och regler för byggbranschen och att kunna en del om hur byggandet påverkar miljön. Därför har alla kurser på Peabskolan en tydlig yrkeskoppling – även svenskan, matten och samhällskunskapen. Alla delar av din utbildning hänger ihop och vi ägnar mycket tid åt att se öppningar där samverkan kan ske.

Individuell planering

Alla lär sig inte på samma sätt; på Peabskolan får du arbeta på det sätt som du själv trivs bäst med. På Peabskolan får du ett helt individuellt upplägg i alla kurser. Du arbetar i din egen takt och tillsammans med läraren hittar du ett sätt för dig att göra varje kurs meningsfull.

Foto: Bert Leandersson
Foto: Bert Leandersson

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.