Våra inriktningar

Husbyggnad

Foto: Bert Leandersson

Betongarbetare

Som betongarbetare kommer du bland annat jobba med att gjuta och armera betongkonstruktioner såsom grunder till hus, golv och broar.

Foto: Bert Leandersson

Träarbetare

Som träarbetare (även kallad snickare) kommer du arbeta med byggnationer av hus men också med anläggningsarbeten som vid exempelvis brobyggen. Arbetsuppgifterna kan variera mellan att till exempel konstruera bärande konstruktioner, formar för betonggjutning och montering av inredning.

Foto: Bert Leandersson

Murare

Som murare jobbar man främst inom husbyggnad och med att bygga upp husets väggar med lättbetongblock och klä husets fasad med tegel.

template
template
template

template

template

template

template

Mark och anläggning

Foto: Bert Leandersson

Beläggningsarbetare

Som beläggningsarbetare kan du jobba med att anlägga, underhålla och reparera vägnät, broar, tunnlar och viadukter. Även utläggning och tillverkning av asfalt ingår.

Foto: Bert Leandersson

Väg- och anläggningsarbetare

Som väg- och anläggningsarbetare jobbar man brett med att bland annat bygga vägar, broar och tunnlar, lägga ledningar för vatten eller fjärrvärme, anlägga parker och trädgårdar eller lägga spår för tåg.

template
template
template

template

template

template

template

Foto: Bert Leandersson
Foto: Bert Leandersson