En viktig länk till resten av världen

En stor del av Sveriges import och export sker via fartyg, vilket innebär att många av de produkter vi ser som en självklarhet i vår vardag kommer in via hamnar. Att frakta varor via godsfartyg är ekonomiskt, klimateffektivt, samt möjliggör många arbetstillfällen. Därmed är fungerande hamnar essentiellt såväl för ekonomin och miljön, som för ett bekvämt liv.

Hamnar är en utmanande byggarbetsplats, på grund av de komplexa markförhållanden de utgör.

Peab har lång erfarenhet av att bygga hamnterminaler, rusta upp hamnar, muddring av farleder och omhänderta muddermassor. Koncernens samlade kompetens gör att vi kan säkerställa att rätt resurser finns tillgängliga under hela projektet.

Genom att ta hand om muddermassor, kan materialet återanvändas för att exempelvis bygga ett nytt terminalområde eller en kaj. Peab kan också omhänderta förorenade muddermassor, tack vare vår egenutvecklade teknik (ProSol) som kapslar in föroreningarna med bindemedlen granulerad slagg och cement. Genom omhändertagande och återanvändning av muddermassor minimeras dessutom transporter och inköp av nya produkter.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.