Jämställdhet självklart året om

”För oss är det viktigt att jämställdhet och mångfald inte blir ett projekt, utan en naturlig, integrerad del av vår medarbetarstrategi”.

Det säger Maria Hernroth, chef kompetensförsörjning i Peab.

Hur ser Peab på sin roll i branschen när man pratar om jämställdhet?

För oss som samhällsbyggare är jämställdhet en självklarhet, och vi har ett gemensamt ansvar i byggbranschen att vända en mansdominerad kultur till en jämlik sådan. Det är en process som tar tid, men vi har både envishet och tålamod.

Vilken är den största utmaningen för Peab?

Förändringsarbete är alltid en utmaning, och att förändra en kultur och en hel bransch får man ha respekt för. Men utmaningar utvecklar oss och får oss att tänka nytt, så samtidigt som det är en tuff resa är det helt nödvändigt om vi vill vara med och konkurrera i framtiden. Vi är redo för den utmaningen.

Vad är viktigt för Peab när man pratar om begreppet jämställdhet?

För oss är det viktigt att jämställdhet och mångfald inte blir ett projekt, utan en naturlig, integrerad del av vår medarbetarstrategi. En jämställd arbetsplats är en grundförutsättning för att kunna konkurrera i framtiden, och vi vill såklart rekrytera kompetenta medarbetare ur hela befolkningen.

Jobbar Peab utifrån någon form av förebilder internt?

Vi har fantastiska kvinnliga förebilder i Peab, med början hos eleverna på Peabskolan via såväl linje som stöd- och specialistfunktioner, hela vägen upp i koncernledningen. Mentorskap och handledarskap är något vi hela tiden utvecklar som metoder för kompetensöverföring och nätverksbyggande.

Vad behöver branschen göra för att ta frågan om jämställdhet i rätt riktning?

Vi tror att branschsamverkan är mycket viktigt om vi verkligen ska kunna vända den rådande kulturen.

Maria Ohlsén, biträdande arbetschef

Hur ser du på hur branschen hanterar jämställdhetsfrågorna? - Jag tycker det är intressant att följa frågor som varför och hur man ska öka antalet kvinnor i byggbranschen, hur mål formuleras...forts.

Hur lockar vi fler kvinnor till branschen?

Vi behöver slå hål på bilden av att det råder ett hårt och tufft arbetsklimat i branschen. Istället behöver vi visa att det är en stimulerande och varierande arbetsmiljö som erbjuder stor personlig utveckling. Annika Strömdahl, arbetsledare
Väck intresse tidigt, på högstadiet, i skolan. Geoteknik kan locka. Det är ingen skillnad om man är kille eller tjej, alla kan bli lika intresserade. Tommy Skovshoved, grundläggningsarbetare

 

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.