Ansvarsfullt företagande och innovation går hand i hand

− De affärer vi gör ska vara långsiktigt hållbara och skapa mervärde i samhället, förklarar Maria Hernroth, Peabs hållbarhetschef. Människa, miljö och affär måste balanseras för att forma ett hållbart erbjudande. Det är det vi menar med ansvarsfullt företagande.

Att vara en så stor aktör som Peab medför ett stort ansvar. En viktig del i det ansvaret är att inte nöja sig med punktinsatser utan att våga och vilja hålla ut. Hållbart samhällsbyggande handlar om att skapa något som står sig över tid, för såväl människa som för miljö och affär.

Maria Hernroth pekar på att inte bara tänka globalt utan också vad man kan göra nära, i lokalsamhället:

− Ansvarsfullt företagande handlar förstås i första ledet om att aldrig orsaka skada, men det vi önskar och eftersträvar är att genom engagemang, innovation och samverkan också göra konkret och jordnära nytta.

Tre delar i balans

− Det är så vi kan tillgodose miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. Alla tre delarna måste med. Lyckas vi med detta blir det hållbart, menar Maria och berättar:

Peab har också en lång tradition av att engagera sig i de samhällen där de är verksamma.

− Verksamhet som gynnar unga ligger oss särskilt varmt om hjärtat, till exempel när vi ingår sponsringssamarbeten. Vår nya sponsringspolicy ställer tuffa krav på social hållbarhet och vi ser med glädje hur väl våra samarbetspartners svarar upp mot dem Vi utmanar varandra till ökat ansvar.

För miljön är självklara val av hållbara material en viktig del, men även hur byggbranschen tar hand om avfallet i produktionen. Här finns mycket att göra, dels genom att minska spillet men också genom synsättet att det som är avfall för en part kan bli en resurs för en annan.

Hållbara affärer är den tredje beståndsdelen i ett ansvarsfullt företagande, berättar Maria:

− Vi blir bättre när kunden ställer krav på oss. Nyckeln till hållbara affärer är - förutom kunskap - att vara ödmjukt medveten om att samhällsutvecklingen går fort och att vi måste vara på tårna och öppna för nya idéer om vi vill hänga med.

Genom att analysera omvärlds- och kundkrav och matcha dem mot det egna nuläget kan Peab identifiera sina viktigaste utvecklingsområden.

Hållbar leverantörskedja – nästa stora utmaning

− En viktig fråga och stor utmaning för oss och våra branschkollegor är hur vi på bästa sätt kan säkerställa en hållbar leverantörskedja i en bransch som är så diversifierad som vår förklarar Maria Hernroth. Vår uppförandekod kommer att hjälpa oss på vägen i det arbetet.

Vi har också fullt fokus på att etablera ett långsiktigt sätt att arbeta med hållbarhet så att det blir så integrerat som möjligt i vardagen. Ska detta bli relevant för varje medarbetare måste var och en kunna känna att det går att göra skillnad. Även små individuella insatser ger stor effekt i ett företag med 16.000 medarbetare, det får vi inte glömma.

Det positiva med ökade hållbarhetskrav är att de faktiskt tvingar fram innovation och det är något vi välkomnar.

Maria Hernroth

Hållbarhetschef (foto: Dan Coleman)

Nyfiken på framtiden?

Idag formar vi det samhälle vi och våra barn och barnbarn ska leva i om 20, 50 eller kanske 100 år. Därför måste vi som arbetar med samhällsbyggnad ställa oss frågan idag vilket samhälle vi vill ha i morgon. Genom att ta aktiv del i forskning och testa innovationer i verkligheten kan vi få lärdomar som hjälper oss att skapa goda livsmiljöer för...

Läs mer om hållbara initiativ inom Peabkoncernen här nedan

ECO-asfalt

Peab Asfalt satsar på tillverkning av asfalt som framställs av koldioxidneutralt biobränsle.

Recycling

Avfallshantering och återvinning I en bransch som står för 30 procent av landets totala engergiförbrukning behöver alla ta ansvar för att minska sin energiförbrukning

I Peab arbetar vi hållbart

Genom att vi arbetar hållbart, ansvarsfullt och långsiktigt kan också mervärden för våra intressenter skapas.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.