Peab ledande aktör i Vallastaden 2017

I Linköping pågick under hösten bo- och samhällsexpon Vallastaden 2017, ett unikt projekt med stor variation och nytänkande. Peab har haft en central roll i utvecklingen av Vallastaden. Peabs koncernchef Jesper Göransson besökte den nya stadsdelen.

På rekordtid har Linköpings nya stadsdel Vallastaden vuxit fram, ett unikt stadsutvecklingsprojekt där närmare 40 aktörer byggt 1.000 bostäder med stor variation i arkitektur och boendeformer.

– När jag besöker Vallastaden gör jag det som en mycket stolt byggare. Peab har varit engagerat i denna expo från början, vi var med och planerade utställningen, vi har uppfört flera av husen och anläggningarna på området och vi har stått för mycket av logistiken, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab.

Logistiken i Vallastaden var en stor utmaning då alla byggare skulle bygga under en kort tid på en liten yta. Swerock och Lambertsson, som ingår i Peab-koncernen, har tillsammans haft uppdraget att driva Vallastadens logistikcenter som varit områdets hjärta varifrån alla transporter och flöden samordnats. Swerock är ansvarig för bygglogistiken med leveranser till och från arbetsplatserna, vilket skapar högre effektivitet i projekten. Lambertsson har en projektdepå som förser alla byggaktörer med bland annat byggmaskiner, bodar, elförsörjning och säkerhetsprodukter. Denna samordning i Vallastaden har bidragit till minskad miljöpåverkan, tryggare drift och säkrare arbetsmiljö för alla aktörer.

– Peab har haft en väldigt viktig roll för att skapa stabilitet och logistiklösningar i Vallastaden. I stora stadsutvecklingsprojekt är en resursstark organisation en betydande framgångsfaktor. Peabs styrka som ett starkt entreprenörsdrivet företag blev också tydligt, då de lokala företrädarna från början trodde på projektet och gjorde detta möjligt, säger Simon Helmér, vd Linköpingsexpo.

I Vallastaden bygger Peab 136 lägenheter i egen regi. Här finns en blandning av olika boendeformer, både hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter.Peab erbjuder boende i olika prisklasser och storlekar, från ettor till fyror. I hemutställningar under bomässan visar också Peab i åtta lägenheter hur man kan bo på andra sätt för att få en rimlig boendekostnad.

– Vallastaden är ett exempel på hur vi som byggare är med och utvecklar stadsdelar med ett starkt fokus på hållbarhet och varierad arkitektur. Det har också gett oss möjlighet att utnyttja hela den kompetens som finns inom vår bransch och utforma ett boende som ger valmöjligheter till breda grupper av bostadssökande, säger Jesper Göransson.

På besök i Vallastaden (bild 1 ovan, från vänster): Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling, Birgitta Ståhl Öckinger, styrelseordförande Linköpingsexpo, Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab, Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande Linköping och Simon Helmér, vd Linköpingsexpo.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.